Ajvatovica – molitva u tradiciji

Nastanak Ajvatovice veže se za ličnost Ajvaz-dedea, uz čije se ime veže velik broj legendi i priča o tome ko je i odakle je? Kao i većina drugih dovišta, tako je i Ajvatovica mjesto koje ljudi posjećuju, na kojem obavljaju molitve i upućuju dove svome Gospodaru, a povod svemu tome je voda

29. Jun 2013. | 17:27 | Semir Hambo