Analiza privrednih kretanja u KS: Privreda Kantona Sarajevo ipak bilježi napredak

15. Jun 2017. | 08:34 | NV
47525

Promocija godišnje analize “Stanje privrede u Kantonu Sarajevo u 2016. godini i na početku 2017. godine” održana je jučer u Privrednoj komori Kantona Sarajevo. Osim interesantnih informacija koje su dali predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović i ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić,  ovo je bila prilika i da Bisnode BH predstavi Poslovni SOS Asistance 2017. kao podršku privrednicima ovog kantona.

Zahvaljujući saradnji sa PK KS, Bisnode BH je privrednicima Kantona Sarajevo, omogućio besplatno korištenja usluge “Poslovni SOS Asistance 2017” do kraja poslovne godine. Ova usluga omogućava provjeru poslovanja pravnih lica u BiH i regiji, na fer osnovi. Privrednici mogu besplatno pristupiti savjetniku na telefonu koji će za njih provjeriti u našoj regiji (BiH, SLO, HR, SRB, CG) podatake o postojećim i potencijalnim poslovnim partnerima firmi – adresa, direktor, djelatnost, pregled stanja žiro računa – otvoreni, zatvoreni, blokade, ostvareni prihodi, broj zaposlenih i slično.

Bisnode Poslovni SOS Asistance 2017 zasigurno će biti od velike pomoći, pogotovo malim i srednjim pravnim subjektima koji će na ovaj način dobiti pravovremene i kvalitetne informacije na osnovu kojih će steći sigurnost u poslovanju i donijeti pravilne poslovne odluke.

Ova usluga je jučer predstavljena na sjednici u Privrednoj komori Kantona Sarajevo, gdje su prisutni imali priliku vidjeti prezentaciju godišnje analize “Stanje privrede u Kantonu Sarajevo u 2016. godini i na početku 2017. godine” koju je održao predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović. U prezentaciji su sadržani aktuelni pokazatelji o privrednim kretanjima u Sarajevskom kantonu, po oblastima, zaposlenosti, plaćama, vanjskotrgovinskoj razmjeni, porezima i drugom. Kako je Mahmutović istako, cilj je da se na osnovu prezentiranih podataka, sagleda stanje u kojem se nalazi privreda Kantona Sarajevo, kako bi se preduzimale odgovarajuće mjere za unapređenje poslovnog ambijenta.

Za ovu analizu su korištene i informacije iz Bisnodeove baze podataka, stoga je prezentacija ovakve analize je odličan primjer kako Bisnode poslovna rješenja mogu biti praktičan alat institucijama nadležnim za privredu BiH, alat koji omogućava da u svakom trenutku vladaju značajnim informacijama za lakše donošenje odluka za unaprjeđivanje rada privrednog sektora te pronalaženje eventualnih problema i njihovih rješenja a sve u svrhu kreiranja kvalitetnijeg poslovnog okruženja.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić je ovom prilikom dao kratak osvrt na aktivnosti koje je resorno ministarstvo, zajedno sa Vladom Kantona Sarajevo, poduzimalo u proteklom periodu, kako bi se stvorio što povoljniji ambijent za poslovanje. To se prvenstveno odnosilo na finansijsku podršku MPS putem povoljnijih kreditnih linija, pojednostavljenje i pojeftinjenje administrativnih procedura.

 

Stanje privrede Kantona Sarajevo u 2016. godini

Evidentno je da je u Kantonu Sarajevo u 2016. godini došlo do određenog napretka, kao i poboljšanja poslovnog ambijenta čemu svjedoče rast zaposlenosti, prometa u trgovini, povećanje obima usluga ali i posebno pozitivni trendovi u turizmu, kao i građevinarstvu i finansijskom sektoru u FBiH.

Evo i nekih pozitivnih pokazatelja po granama privrede: u trgovini na malo na području KS u 2016. ostvareno je 2,6 milijardi KM prometa (bez PDV) što je za 2,4% više u odnosu na 2015. Ukupan broj turista koji su posjetili KS u 2016. je 407.567. što je u odnosu na prošlu godinu 11,9% više a broj noćenja porastao je za 18,6%. Blagi rast od 0,9% u 2016. zabilježen je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom.

Broj zaposlenih lica u KS porastao je u 2016. za 16,1% a broj nezaposlenih smanjio se 4,7%.

Pored pozitivnih, prisutni su, naravno i neki nepovoljni trendovi u KS, kao što su pad industrijske proizvodnje u 2016. za 2,5%, najviše u oblasti vađenja ruda i kamena (76,9%) i prerađivačke industrije za 3,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Od 21 grane prerađivačke industrije Kantona Sarajevo u 2016. osam grana je zabilježilo rast a preostalih 13 pad proizvodnje.

Ukupna vanjskotrgovinska razmjena KS u 2016. ostvarena je u iznosu od 4.655 miliona KM što je za 6% više nego prethodne godine. Ukupan izvoz dostigao je vrijednost od 1.034 miliona KM, što je za 0,7% manje u odnosu na 2015. Ukupan uvoz Kantona Sarajevo u 2016 povećan je za 271 milion KM ili 8,1% i iznosi 3.620 miliona KM. Smanjenje izvoza, uz istovremeno povećanje uvoza, rezultiralo je rastom deficita u Kantonu Sarajevo za 279 miliona KM ili 12,1%u odnosu na 2015. godinu.

 

Privreda Kantona Sarajevo u prvom kvartalu 2017. godine

Prema posljednjim statističkim podacima, privreda Kantona Sarajevo na početku 2017. bilježi pozitivne trendove u industriji, šumarstvu, unutrašnjoj trgovini, turizmu te u povećanju zaposlenosti.

Industrijska proizvodnja za prvi kvartal 2017. u KS bilježi rast od 2,8% u odnosu na isti period u 2016. Proizvodnja šumskih asortimenata povećana je za 3,3% a prodaja za 6,9%. Ukupan promet bez PDV-a ostvaren u trgovini na malo iznosio je 625,5 miliona KM što je za 10,9% više od ostvarenog u istom periodu  u 2016. Broj turista koji su posjetili Kanton Sarajevo u ovom periodu iznosio je 63.229 što je za 9,5% više u odnosu na prvi kvartal prošle godine, a broj noćenja (129.337) veći je za 16,6%.

Broj zaposlenih lica u martu 2017. na nivou kantona je 139.928 što je za 14,6% više u odnosu na mart 2016. a broj registrovanih nezaposlenih lica iznosio je 68.153 što je za 3,8% manje u odnosu na isti period prošle godine.

U prvom kvartalu 2017. povećan je i obim vanjskotrgovinkse razmjene u KS ali je došlo i do povećanja uvoza. Robna razmjena iznosila je 1.243 miliona KM, što predstavlja značajan rast od 28,1% u odnosu na isti period 2016. a izvoz privrede KS dostigao je 281 milion KM što predstavlja rast od 28,7%. Uvoz (961 milion KM) je viši u odnosu na prvi kvartal prošle godine za 28%.  Ostvaren deficit u KS u prvom kvartalu 2017. iznosio je 680 miliona KM što predstavlja povećanje deficita za 27,6%. Pokrivenost uvoza izvozom n anivou Kantona Sarajevo je 29,3% i u odnosu naprvi kvartal 2016. povećala se za 0,2%.

 

Prijedlog mjera za poboljšanje stanja privrede u Kantonu Sarajevo

Na osnovu ove sveobuhvatne analize kao i ukupnog društveno-ekonomskog stanja države, te potrebe za pružanjem podrške kompanijama u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, prijedlozi Komore za poboljšanje i povećanje poslovnih aktivnosti a time i poslovnog ambijenta, između ostalog su: potrebno je ubrzati proces donošenja sektorskih strategija, izvršiti izmjene i dopune zakona iz nadležnosti svih nivoa vlasti u smislu njihovog prilagođavanja potrebama i interesima domaće privrede, nastaviti proces pojednostavljenja procedure registracije privrednih društava i dobijanja raznih dozvola, poduzimati mjere u borbi protiv rasta nelikvidnosti privrednih subjekata i konkretnim podsticajnim mjerama osigurati realizaciju investicionog ciklusa.

 

NV

Na vrh