ANU BiH: Izabrani predsjednik, dva potpredsjednika, generalni sekretar i članovi Predsjedništva

20. Jun 2017. | 23:10 | NV
ANUBiH

Na Izbornoj Skupštini Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održanoj danas, za naredni trogodišnji mandatni period (1. 7. 2017. – 1. 7. 2020. godine) izabrani su predsjednik, dva potpredsjednika, generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i po jedan član Predsjedništva iz svakog odjeljenja. Na Skupštini je također potvrđen izbor sekretara odjeljenja koji su ranije izabrani na sjednicama odjeljenja ANUBiH.

Na osnovu rezultata glasanja utvrđeno je da su izabrani sljedeći kandidati:

  1. Akademik Miloš Trifković – predsjednik ANUBiH 2. Akademkinja Lidija Lincender Cvijetić – potpredsjednica ANUBiH 3. Akademkinja Adila Pašalić Kreso – potpredsjednica ANUBiH 4. Akademik Zijo Pašić – generalni sekretar ANUBiH
  2. Akademkinja Branislava Peruničić – član Predsjedništva iz Odjeljenja tehničkih nauka 6. Akademik Vladimir Premec – član Predsjedništva iz Odjeljenja humanističkih nauka 7. Dopisni član Miodrag Simović – član Predsjedništva iz Odjeljenja društvenih nauka 8. Akademik Ivan Štraus – član Predsjedništva iz Odjeljenja umjetnosti 9. Akademik Husref Tahirović – član Predsjedništva iz Odjeljenja medicinskih nauka 10. Dopisna članica Mirjana Vuković – član Predsjedništva iz Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka

Za sekretare odjeljenja ANUBiH potvrđeni su:

  1. Akademik Ivan Cvitković – sekretar Odjeljenja društvenih nauka 2. Akademik Esad Duraković – sekretar Odjeljenja humanističkih nauka  3. Akademik Muhidin Hamamdžić – sekretar Odjeljenja medicinskih nauka 4. Akademik Enver Mandžić – sekretar Odjeljenja tehničkih nauka 5. Akademik  Abdulah Sidran – sekretar Odjeljenja umjetnosti 6. Akademik Taib Šarić – sekretar Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka

 

NV

Na vrh