Armija RBiH je uvijek spremna braniti i odbraniti BiH

Danas, na godišnjicu osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine (RBiH), Institut za istraživanje genocida, Kanada (IGK) poziva sve građane i narode BiH da odaju počast svim herojima koji su dali svoje živote da bi danas bili slobodni

15. Apr 2015. | 10:43 | Emir Ramić
39300


Foto: FENA

Armija RBiH je formirana i opstala kao jedina zvanična i legalna oružana snaga u BiH, čiji je cilj bio očuvanje BiH u njenim granicama, te zaštita njene suverenosti i neovisnosti. Slijedeći ideju Bosne i bosanski duh kao bosanskohercegvački odgovor svim izazovima egzistencije čovjeka, civilizacije, društva, države, odgovor koji je često kopiran od Evrope i svijeta, multietnička struktura Armije RBiH okupila je sve patriote, koji su zajedno stali na prvi front odbrane RBiH, bez obzira na etničke, vjerske ili druge razlike. Dijelili su ideju slobodne i nezavisne države, te su branili narod kojem su istočni i zapadni susjedi otvoreno prijetili nestankom i uništenjem.
 
Međunarodna zajednica, iako je prihvatila rezultate referenduma za suverenu i nezavisnu BiH i međunarodno je priznala, nažalost, nije zaštitila RBiH, žrtvu oružane agresije i genocida. Umjesto toga, Vijeće sigurnosti UN, služeći interesima velikih sila, ne samo što je propustilo da brani BiH, već joj je uskratilo neotuđivo pravo da se brani od agresije i genocida. Žrtve genocida, najviše Bošnjaci su, nažalost, zbog svoje nacionalne, etničke i vjerske pripadnosti, bile lišene prava na samoodbranu embargom na oružije koji je bio nezakonit i bez pravne snage, jer je lišio jednu suverenu zemlju, članicu UN-a, njenog prirodnog prava na samoodbranu. Ipak, BiH je opstala zahvaljujući hrabrom otporu njene antifašističke Armije. Baš zato što je branila teritoriju, državni suverenitet i integritet zemlje koja konstantno gaji ideju Bosne i bosanski duh, dajući tako nadu za bolju budućnost čovjeka i civilizacije, Armija RBiH je dobila rat. U toku odbrambenog rata RBiH se odbranila od brutalne velikosrpske i velikohrvatske agresije. Nauka, historija, istraživački instituti neka pamte da su borci Armije RBiH ustali protiv osmišljenog i organiziranog udruženog zločinačkog poduhvata i plana za genocid nad građanima BiH, prije svega Bošnjacima. Oni su ustali kao predstavnici jedne vizije oličene u Ideji Bosne i Bosanskom duhu, koja jedino može slobodno bitisati u nezavisnoj i suverenoj bosanskohercegovačkoj državi, protiv druge vizije, koja se temeljila na  uništenju Ideje Bosne i Bosanskog duha.
 
U tako teškom historijskom trenutku, Armija RBiH se nije svetila i vraćala istom mjerom za zločine agresije i genocida. Ona je pokazala najviši stupanj morala i spremnosti da se bori za najviše ciljeve, koji ostaju kao univerzalna vrijednost, koja se u BiH tako plemenito zove ideja Bosne i bosanski duh.
 
Odbrambeni rat je u ljeto 1995. bio na pragu potpunog uspjeha, baš zato što je bio odbrambeni, što nije težio osvajanju tuđih teritorija, nego samo za odbranu svojih teritorija i svoje suverene, međunarodno priznate države. Kad je završni uspjeh bio na pomolu zaustavljen je Daytonskim mirovnim sporazumom, koji je legalizirao osvajački rat protiv RBiH i genocid nad Bošnjacima, te nametnuo rješenja koja nisu u skladu sa međunarodnim demokratskim standardima. Na žalost bosanskohercegovački, posebno bošnjački politički establišment nije pratio pobjednički hod Armije RBiH. Daytonskim sporazumom je priznata zločinačka i genocidna tvorevina koja se zove entitet Republika Srpska (RS), koja ne može opstati jer je u permanentnom sukobu sa idejom Bosne i bosanskim duhom.
 
Deklaracije zakonodavnih organa takozvane RS, rezolucije političkih subjekata takozvane RS samo doprinose jačanju bosanskog inata kao osnovnog, strateškog elementa ideje Bosne i bosanskog duha. Onima koji i dalje jurišaju na bosanskohercegovačku državu, društvo, teritoriju, zemlju, onima koji negiraju genocid i agresiju i tako pokušavaju očuvati legalizovane rezultate agresije i genocida,  poručujemo, Armija RBiH je uvijek spremna braniti i odbraniti BiH. 
 
Nikada ne smijemo zaboraviti da je nezavisna i suverena država BiH rezultat patriotske borbe pripadnika Armije BiH. Nama koji živimo u slobodi, zahvaljujući tim velikim herojima, ostaje obaveza da u miru izgradimo savremenu i demokratsku državu BiH u kojoj neće biti nepravedno, nehumano, suprotno pravdi i istini agresijom i genocidom legalizovanih teritorija.
 
IGK poziva akademski, naučno istraživački, politički i kulturni establišment da čuvaju sjećanje na časnu i hrabru Armiju RBiH, njene simbole i tradiciju, koji predstavljaju temelj opstojnosti države BiH. Istovremeno IGK poziva prije svega bosanskohercegovačku mladost da preuzme odgovornost za nastavak misije Armije BiH, misiju pravde i istine za jedinstvenu, suverenu, nezavisnu državu BiH.
 

Sretan dan Armije BiH!
 

Autor teksta je direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada

Oznake: >

Na vrh