BANU: Novi pravopis bosanskog jezika

9. Jan 2017. | 16:18 | NV
ZUKORLIC-CERIC-FILIPOVIC

Na zajedničkoj sjednici Predsjedništva i Senata Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti održanoj 9. januara 2017. godine u Sarajevu na prijedlog Odjeljenja za bosanski jezik i bošnjačku književnost usvojena je Odluka o izradi Novog pravopisa bosanskog jezika.

Realizacijom ovog projekta koordinirat će rukovodilac Odjeljenja akademik Hasnija Muratagić-Tuna a stručni tim će predvoditi akademik Dževad Jahić.

Na istoj sjednici odlučeno je da tema predstojećeg broja „Glasnika“ bude „Perspektive i izazovi bošnjačke nacionalne politike“, gdje će pored članova Akademije svoje naučne radove moći delegirati i drugi istaknuti naučnici.

Na sjednici je usvojen operativni plan za izbor novih članova Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

 

NV

Oznake:

Na vrh