BBI banka obezbijedila više od milion KM za stipendije djeci bez roditelja

Bosna Bank International (BBI) je iz Fonda Sheikh Saleh Kamel i za 2015./2016. školsku/akademsku godinu osigurala stipendiranje 500 učenika i studenata, državljana BiH, na školskim i visokoškolskim ustanovama na teritoriji cijele BiH

13. Apr 2016. | 11:22 | A.D.