Beč prečišćavanjem otpadnih voda proizvodi struju i toplotnu energiju

Na 420.000 kvadratnih metara i na najnižoj tački nadmorske visine u prijestolnici Austrije je glavno postrojenje u kojem se sve otpadne industrijske i vode iz domaćinstava prečišćavaju i potom ispuštaju u Dunav

14. Sep 2014. | 10:05 | S.M