BiH i Srbija grade zajednički granični prijelaz

24. Nov 2016. | 19:25 | NV
83 sjednica 24-11-16 001

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavi novog zajedničkog graničnog prijelaza na lokaciji  Bratunac – Ljubovija, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa.

Izgradnjom ovog graničnog prijelaza s pristupnom prometnicom na teritoriji Bosne i Hercegovine nastavlja se dobra saradnja BiH i Srbije, nakon što su dvije države dogovorile realizaciju projekta izgradnje mosta preko rijeke Drine na lokaciji Bratunac – Ljubovija.

Ovaj projekt realizira se na osnovu  potpisanog Sporazuma između Vijeća  ministara BiH i Vlade  Republike Srbije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Drine, s pratećim putnim  objektima na lokaciji Bratunac – Ljubovija, a trebao bi biti završen do kraja naredne godine.

 

NV

Na vrh