BiH intenzivira saradnju s Makedonijom, Crnom Gorom i Srbijom u pristupanju EU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog  Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je tri  prijedloga osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada Republike Makedonije, Crne Gore i Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji

7. Sep 2016. | 18:00 | Dž.A.
Evropska_unija

Na taj način BiH i zemlje regije na bilateralnoj osnovi intenziviraju politički dijalog i saradnju usmjerenu na integraciju u Evropsku uniju u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa EU (SSP), a najvažniji principi odnose se na usklađivanje politika i standarda regije, odnosno država potpisnica SSP-a u kontekstu približavanja standardima EU.

Spremnost BiH da zaključi te bilateralne ugovore doprinijet će daljnjem razvoju odnosa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dostavit će pojedinačne prijedloge osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjskih poslova BiH, saopćila je Služba za informiranje Vijeća ministara BiH.

 

(FENA)

Na vrh