BiH najviše uradila na stambenom zbrinjavanju Roma na Zapadnom Balkanu, ali treba nastaviti dalje

8. Apr 2018. | 16:09 | NV
dervo sejdic foto fb

Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) i projekat “Integracija Roma 2020” uputili su čestitke povodom Međunarodnog dana Roma koji se obilježava danas.

U svijetu je 8. april posvećen slavljenju romske kulture, historije, naslijeđa i iskustava. On je također i prilika za dijalog i aktivizam u cilju poboljšanja položaja Roma, smanjenja neprihvatljivog jaza između Roma i drugih naroda, te približavanju Roma ka jednakosti u pravima i slobodama, piše Patria.

“Odlučni smo u tome da Romi treba da imaju jednake mogućnosti kao i ostali građani u ostvarivanju prava na školovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, stanovanje i prijavu u matične knjige rođenih. Da bi se postigla njihova puna integracija u društva u regionu, potreban je cjelovit pristup ovim pitanjima kao i uska interresorna saradnja, a to je upravo put kojim ide naš projekat”, rekao je Orhan Usein, vođa Akcionog tima projekta “Integracija Roma 2020″.

Romi su najbrojnija i socijalno najugroženija manjina u BiH.

Voditelj za pitanja Roma u Misiji OSCE-a u BiH Dervo Sejdić ranije kazao kako položaj Roma u BiH nije na očekivanom nivou te da u određenim lokalnim zajednicama implementacija strateških dokumenata i javnih politika namijenjenih za razvoj romske zajednice, ide jako sporo.

Kada je u pitanju zapadni Balkan, Sejdić istiće da je Bosna i Hercegovina najviše uradila na polju stambenog zbrinjavanja Roma, ali treba i dalje ulagati napore u tom smijeru.

S druge strane, povećan je upis romske djece u osnovne škole, ali je istovremeno povećan i postotak njihovog napuštanja redovnog obrazovanja.

Sejdić smatrada je zdravstvena politika po pitanju Roma u BiH na ”klimavim nogama”.

Iz nevladinih organizacija često upozorava na veliki problem prosjačenja romske djece u BiH, kao i to da jedan dio djece unajmljuju “poslodavci” za koje oni prose, a ne za svoje siromašne obitelji, piše NAP.

 

NV / NAP

Na vrh