BiH totalno nespremna za prirodne katastrofe: Za deset godina ostajemo bez vojnih pilota

28. Dec 2016. | 14:12 | NV
piloti

Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi Aktivnosti institucija BiH za provođenje zaštite i spašavanja za vrijeme prirodne ili druge nesreće, a čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH naći će se pred poslanicima Predstavničkog doma PSBiH, piše Patria.

Ova revizija pokazala je da BiH skoro ništa nije uradila po ovom pitanju, pa čak ni nakon razornih poplava koje su BiH zadesile 2014. godine! Nalazi i zaključci do kojih se došlo revizijom ukazuju da institucije BiH nisu uvijek preduzimale adekvatne aktivnosti na unapređenju sposobnosti za efikasno djelovanje u kriznim situacijama.

Navedeno je da je proces donošenja planskih i operativnih dokumenata zaštite i spašavanja dugotrajan i bez funkcionalnog mehanizma koji bi nadležnim institucijama omogućio praćenje i kontrolu njihovog provođenja.

„Vijeće ministara BiH donosi Procjenu ugroženosti BiH od prirodnih ili drugih nesreća koju izrađuje i predlaže Ministarstvo sigurnosti. Ovaj dokument, iako predviđen Okvirnim zakonom iz 2008. godine, donesen je 2012. godine. lako su se u ovom periodu dešavale vremenske nepogode, kao i majske poplave 2014. godine, Procjena ugroženosti nije do sada ažurirana“, stoji u reviziji.

Ministarstvo sigurnosti još nije dostavilo na usvajanje Program razvoja sistema zaštite i spašavanja institucija i organa BiH.

Ovim programom se, inače, određuje politika i strategija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, definišu se razvojni programi, projekti i strateški pravci razvoja zaštite i spašavanja u BiH u skladu s Okvirnim zakonom.

„Odluka o formiranju specijalne mješovite jedinice nije upućena na usvajanje Vijeću ministara, niti su izvršene aktivnosti na praktičnom provođenju strukturiranja jedinice i njenom osnovnom opremanju i obučavanju, iako je predviđeni rok, u strateškim dokumentima Ministarstva sigurnosti, za završetak ovih aktivnosti bio kraj 2015. godine“, navode dalje revizori.

 

BiH bez sistema hitnih poziva

BiH nema uspostavljen sistem hitnih poziva 112, utvrdili su revizori, a izraženo je odsustvo funkcionalnosti u radu Koordinacionog tijela BiH i to pogotovo tokom krizne situacije poplava iz 2014. godine. Evidentna je neefikasnost ponovne uspostave ovog tijela nakon isteka mandata ranijim članovima.

Na nivou institucija BiH, u čijoj nadležnosti je sistem zaštite i spašavanja, nije razvijen sistem, odnosno nisu utvrđene procedure kojima bi se vršila provjera da li su na lokalnim nivoima angažovani svi raspoloživi resursi prije nego što se uputi zahtjev za angažovanjem OS BiH, prije svega helikoptera.

„Aktivnosti na donošenju Pravilnika o pružanju pomoći civilnim organima kojim se uređuju upravljanje i korištenje pokretne i nepokretne imovine i potencijala OS BiH, angažovanje pripadnika OS BiH, osnove, oblici, vrste i način realizacije, kriteriji, prioriteti, uslovi ograničenja, podnošenje i rješavanje molbe, postupci i aktivnosti, odobravanje, saradnja, koordinacija i konsultacije, odgovornosli i druga pitanja u oblasti pružanja vojne pomoći civilnim organima u BiH nisu završene do okončanja revizije“, ističe se u izvještaju.

Pored nedostatka pravilnika i zakonskih osnova BiH je suočena i s nedostatkom materijalne i kadrovske opremljenosti u kriznim situacijama. U Izvještaju revizora stoji alarmantan podatak:

„Oružane snage BiH bi zbog penzionisanja kadrova u periodu od deset godina mogle gotovo u potpunosti ostati bez pilotskog kadra“, mišljenje je revizora.

Zbog značaja angažovanja pilotskog kadra u pomoći civilnim organima u slučaju prirodnih i drugih nesreća u nastavku dajemo pregled starosne strukture postojećeg pilotskog kadra Ministarstva odbrane.

 

Nedostatak pilota

Analiza koju su sačinile OS BiH pokazala je vrlo nepovoljnu starosnu strukturu postojećeg stanja pilotskog kadra u OS BiH, gdje je prosječna starost pilota 42 godine. Od ukupnog predviđenog broja u Brigadi zračnih snaga i protivzračne odbrane popunjeno je 50% radnih mjesta predviđenih za pilote. Pilotski sastav bi trebao procesom penzionisanja napustiti OS BiH u narednih deset godina!

„OS BiH nemaju uspostavljen centar za obuku kadrova zrakoplovnih specijalnosti, ovaj kadar obučava se putem saradnje s partnerskim zemljama. Projektom je predviđeno školovanje 39 mladih pilota. Za 2016. godinu, po predviđenoj dinamici školovanja, 13 polaznika je trebalo biti upisano na obuke i škole te njih pet i završiti obuku, za šta su projektom predviđena sredstva od oko milion KM. Ukupna vrijednost projekata iznosi 7.828.200 KM“, navode revizori.

 

NV / nap.ba

Na vrh