BiH u odnosu na broj stanovnika ima jednu od najvećih dijaspora, a nema ministarstvo za dijasporu

14. Dec 2017. | 18:35 | Namik Alimajstorović