Borovac: Stvoriti jednake uslove povratnicima u cijeloj BiH

19. Dec 2016. | 19:21 | NV
Koordinacioni tim Aneks VII

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice je na današnjoj konstituirajućoj sjednici Koorinacionog tima za praćenje provedbe prava iz Aneksa VII Dejtonskog sporazuma imenovana za predsjedavajuću ovog tima u čijem sastavu su odlukom Vijeća ministara BiH i ministar civilnih poslova Adil Osmanović, ministar sigurnosti Dragan Mektić, ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda i ministar vanjskih poslova Igor Crnadak.

“Zadovoljna sam da je konačno formiran Koordinacioni tim koji predstavlja političko tijelo koje će upravljati procesom povratka, a posebno stvaranjem uslova za održivi povratak. To je veoma kompleksan posao koji zahtjeva značajna finasijska sredstva ali i jaku koordinaciju ne samo na državnom nivou nego i sa nižim nivoima vlasti u našoj zemlji”, naglasila je Borovac tokom konstituirajuće sjednice.

Sjednici su prisustvovali i predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH, Misije OSCE-a i UNHCR-a.

Šef Misije OSCE-a Jonathan Moore je izrazio podršku radu Tima naglasivši kako je u posljednjem periodu učinjen značajan napredak na planu provedbe Aneksa VII i to zahvaljujući i dalje aktivnom angažmanu i finasijskoj podršci međunarodne zajednice koja je posebno vidljiva kroz rezultate Regionalnog stambenog programa.

Ministrica Borovac je zaključila kako se do sada nije jednako radilo na povratku u oba bh. entiteta.

“Prepreka održivom povratku je neujednačen pristup pravima u entitetima kada je u pitanju socijalna i zdravstvena zaštita, penzisko-invalidsko osigiranje te zapošljavanje. Moramo stvoriti jednake uslove povratnicima u oba bh. entiteta i Brčko distriktu”, navela je ministrica Borovac.

 

NV

Na vrh