Bosna i Hercegovina unaprjeđuje vještine za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

8. Feb 2017. | 18:28 | NV
image006

Poplave, klizišta, suša, oluje, zemljotresi i šumski požari . . . Bosna i Hercegovina je podložna prirodnim nepogodama koje ugrožavaju poljoprivredu. Uz podršku Vlade Švicarske, FAO je danas organizirao ovu konferenciju na temu “Smjernice za procjenu potreba nakon prirodnih nepogoda” na kojoj su prezentirani nalazi i preporuke za unaprjeđenje dosadašnjih metoda procjene šteta i gubitaka u području poljoprivrede.

Vlade Švicarske je podržala Organizaciju Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) u Bosni i Hercegovini u nastojanjima da pruži pomoć za oporavak sektora poljoprivrede nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, te za poboljšanje spremnosti ovog sektora na vanredne situacije u budućnosti.

Ukupne štete i gubici u poljoprivrednom sektoru nastali kao posljedica poplava 2014. godine procijenjeni su na 187 milijardi eura.  Štete su pogoršane prethodnom degradacijom okoliša usljed krčenja šuma, erozije riječnih korita i izgradnje u područjima koja su bila izložena riziku.

Smatra se da su bolje metodologije procjene nakon prirodnih nepogoda od ključnog značaja kako bi se jasno utvrdilo na koji način prirodne nepogode negativno utiču na poljoprivredni sektor, a posebno na mala poljoprivredna gazdinstva. Pored toga, za djelotvornu politiku i praksu, kao i za zaštitu razvojnih investicija u ovom sektoru, neophodni su podaci o štetama i gubicima koji se odnose na sektor poljoprivrede.

Kao rezultata rada na ovom projektu, na današnjoj konferenciji na Jahorini su predstavljene smjernice za potrebna unaprjeđenja te mapa puta za rad na entitetskom nivou. Smjernice i mapa puta su prezentirani državnim zvaničnicima, civilnoj zaštiti iz oba entiteta, Ministarstvima poljoprivrede, kao i predstavnicima međunarodnih organizacija. Ovaj skup je označio i uspješan završetak projekta pod nazivom „Unaprjeđenje metodologija za procjenu potreba nakon prirodnih nepogoda na entitetskom nivou u Bosni i Hercegovini“.

“Nakon poplava 2014. godine i interventne pomoći koja je pružena ljudima u pogođenim područjima, Švicarska je nastavila rad s domaćim i međunarodnim partnerima na stvaranju boljeg odgovora na prirodne nepogode te utvrđivanju prihvatljivog nivoa rizika u različitim sektorima koji se zatim može na odgovarajući način ublažiti“, istakao je Almir Tanović, službenik za programe pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini.

On je zatim dodao sljedeće: “Današnja konferencija predstavlja važan doprinos stvaranju domaćih kapaciteta i saradnji kako bi se pravovremenim odgovorom mogla zaštiti egzistencija ljudi i značajno smanjiti ekonomski gubici u poljoprivredi. Smanjenje rizika od prirodnih nepogoda predstavljat će važnu dopunsku temu za Švicarski ured za saradnju u Bosni i Hercegovini i radujemo se nastavku saradnje s našim partnerima.“

 

NV

Na vrh