Fontana>>

Božija mudrost: Snijeg koji štiti od hladnoće

“Šta je starije, koka ili jaje?”, pitanje je na koje se često pozivamo kad ne umijemo razgraničiti uzrok i posljedicu. Koristeći se sličnom logikom, možemo postaviti pitanje: “Je li hladno zato što snijeg pada, ili snijeg pada zato što je hladno?” Iako su ova dva pitanja slična, odgovori na njih su potpuno različiti

10. Jan 2016. | 17:11 | Haris Gatalo