Centralna banka BiH je jedina ovlaštena institucija za izdavanje novca u cijeloj državi

Monetarna politika Bosne i Hercegovine regulisana je Zakonom o Centralnoj banci BiH (CBBiH)

23. Jan 2015. | 17:10 | D.R