Centralna banka BiH je jedina ovlaštena institucija za izdavanje novca u cijeloj državi

Monetarna politika Bosne i Hercegovine regulisana je Zakonom o Centralnoj banci BiH (CBBiH)

23. Jan 2015. | 17:10 | D.R
35318


Iz CBBiH ističu u saopćenju za javnost da oni posluju pod aranžmanom valutnog odbora sa sljedećim karakteristikama: potpuna pokrivenost monetarne pasive sa deviznim rezervama, kao instrument monetarne politike koristi obaveznu rezervu, zabranu davanja kredita i operacija na otvorenom tržištu, a kurs domaće valute je fiksiran za euro kao "sidro valutu".

Naglasili su da monetarna pasiva CBBiH mora biti u potpunosti pokrivena stranom aktivom, odnosno, Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine zahtijeva da ukupan iznos njene monetarne pasive nikada ne bude veći od njenih neto deviznih rezervi.

Također dodaju da monetarnu pasivu CBBiH po zakonu čine gotov novac u opticaju i domaći depoziti banaka i drugih rezidenata.

"Pokriće domaće valute u stranoj valuti u odnosu na minimalno potrebnih 100 posto služi za djelovanje u slučaju nepredviđenih događaja na ino-finansijskim tržištima, a odražava se i na poziciju generalnih rezervi u kapitalu CBBiH, te se ovim omogućava da se u skladu sa Zakonom o CBBiH konstantno vrši raspodjela profita u omjeru 60 posto na račun institucije zadužene za budžet BiH, a 40 posto u generalne rezerve CBBiH", – navodi se u saopćenju.

Ističu da Zakon o CBBiH propisuje da iznos početnog kapitala i generalne rezerve bude ekvivalentan iznosu od pet procenata ukupog iznosa novčane pasive, da bi se prilikom raspodjele profita ispoštovao navedeni omjer.

"Na taj način, CBBiH je u posljednjih 10 godina uplatila na račun institucije zadužene za budžet BiH 380,9 miliona KM, a u aprilu ove godine će uplatiti 21,4 miliona KM po osnovu raspodjele profita za 2014. godinu", – rečeno je.

Objasnili su da ovakav model monetarne politike daje stabilnost domaćoj valuti, a povjerenje građana i institucija u KM je neupitno.

"Devizne rezerve su stabilne i u stalnom porastu kao i štednja u domaćoj valuti KM. Eventualno nepostojanje pokrića domaće valute izazvalo bi inflatorni pritisak, nepovjerenje u monetarnu politiku i "bijeg" u stranu valutu", – navodi se.

Također su naglasili da model koji uključuje štampanje novca preko zakonom definisanog nivoa monetarne pasive nije primjeren savremenim modelima monetarne politike, a ne samo valutnog odbora, a što u slučaju BiH nije ni zakonom dozvoljeno. Pravna norma je jasna.

CBBiH je po Ustavu BiH institucija države jedina ovlaštena za izdavanje novca i monetarnu politiku u cijeloj BiH, a nadležnosti CBBiH utvrđuju Predsjedništvo BiH i Parlamentarna Skupština BiH kojima CBBiH podnosi izvještaj o radu, saopćeno je iz Centralne banke BiH.

(Agencija FENA)

Na vrh