Cijena električne energije za domaćinstva ostaje ista

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK danas je održala 19. redovnu sjednicu u 2015. godini na kojoj su, između ostalog, usvojene obavijesti za javnost o podnesenim prijedlozima cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo FERK-u na saglasnost

4. Nov 2015. | 15:49 | S.K
49376

Kako je saopćeno iz FERK-a, prijedlozi elektroprivrednih poduzeća su da cijena za kategoriju domaćinstva ostaje ista u 2016. godini, kategoriji ostala potrošnja na 0,4 kV naponskoj razini kod JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar predloženo je sniženje cijena u prosjeku od 5 posto, a kod JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo kategoriji ostala potrošnja na 0,4 kV naponskoj razini II. tarifna grupa predloženo je sniženje od 0,95 posto.

Dostavljeni prijedlozi javnosti će biti dostupni na internetj stranici FERK-a www.ferk.ba.

FERK će, kako se navodi, u skladu s propisanim pravilima pažljivo analizirati dostavljene prijedloge kako bi utvrdio jesu li predložene cijene u skladu s Metodologijom za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH i jesu li se stekli uvjeti za davanje saglasnosti FERK-a na iste. O daljnjim aktivnostima FERK-a javnost će biti pravovrmeno obaviještena.

Osim toga, donesena su rješenja kojima se izdaju dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvole II. reda podnositelja zahtjeva GEN-I d.o.o. Sarajevo i Danske Commodities BH d.o.o. Dozvole se izdaju na razdoblje valjanosti pet godina.

Odlučeno je, također, kako će se u postupak opće rasprave uputiti Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „ANNY-COMERCE“ d.o.o. Prozor-Rama. Tekst nacrta ove dozvole može se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba.

Na današnjoj redovnoj sjednici usvojena je i Obavijest za javnost o kompletnosti podnesenog zahtjeva za izdavanje dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva "ENERGETIC-ELECTRONIC“ d.o.o. Čitluk, te Obavijest za javnost o podnesenom Zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad – licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja električne energije podnositelja zahtjeva GP TOMING d.o.o. Grude.

Više informacija o podnesenim zahtjevima može se dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava br. 33, Mostar, dok se pisani komentari i zahtjevi za stjecanje statusa umješača podnose do 12.11.2015. godine do 12 sati, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti i faksom ili na elektroničku adresu [email protected]

Članovi FERK-a su donijeli rješenja o poduzimanju mjera nakon obavljenog nadgledanja pet imatelja dozvola Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK.

Na kraju, doneseno je rješenje po žalbi kupca na rješenje koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, te dva rješenja po žalbama proizvođača električne energije na rješenja koja je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, navodi se u saopćenju.

Na vrh