Članovi Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u posjeti APIK-u

20. Jan 2017. | 08:43 | NV
190117 komisija za antikor - posjeta apik

Predsjedavajuća Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Aleksandra Pandurević, zamjenik predsjedavajuće Anes Ličina i članovi Komisije Mirsad Isaković i Vojo Višekruna boravili su danas u radnoj posjeti Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) u Istočnom Sarajevu.

Tokom radnog sastanka, članovi Komisije razgovarali su sa direktorom ove Agencije Hasimom Šabotićem i njegovim zamjenicima Draganom Slipcem i Draganom Anđelićem. Rukovodstvo Agencije ovom prilikom upoznalo je članove Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije sa trenutnim aktivnostima na kojima APIK radi, kao i planovima ove Agencije za naredni period kada je riječ o prevenciji i koordinaciji borbe protiv korupcije u BiH.

Rukovodstvo Agencije upoznalo je članove Komisije i sa problemima sa kojima se APIK susreće u radu, a koji se primarno odnose na neadekvatnost radnog prostora i  nedovoljnu kadrovsku popunjenost ove Agencije. Kada je riječ o problemima koji se odnose na praktičnu primjenu propisa i akata, predstavnici rukovodstva Agencije istakli su nedorečenosti i nedostatke koji se nalaze u postojećoj zakonskoj legislativi koja definira rad ove institucije. S tim u vezi, sagovornici su se složili da je neophodno da rukovodstvo APIK, s ciljem što efikasnijeg rada ove Agencije, u narednom periodu dostavi u proceduru prijedlog izmjena i dopuna zakonskih propisa koji se na rad ove Agencije.

Naglašeno je da će APIK uskoro, u skladu sa odredbama Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Komisiji na razmatranje uputiti Izvještaj o radu ove Agencije za 2016.

Članovi Komisije dali su podršku dosadašnjem radu Agencije, te naveli kako će, u skladu sa svojim nadležnostima, i dalje poduzimati neophodne mjere s ciljem pružanja dalje pomoći u radu ove institucije.

 

NV

Na vrh