CPI: Svake sekunde u 2017. godine javna potrošnja će biti 474 marke

1. Jan 2017. | 19:23 | NV
CPI foto fb

Kraj fiskalne godine je vrijeme kada se troše posljednji preostali novci iz ovogodišnjeg budžeta, usvajaju se novi budžeti, po hitnom postupku i u redovnoj proceduri. Fondacija CPI izračunala je koliko će se javnog novca trošiti svake sekunde u novoj 2017. godini. Iz Fodnacije su u ponoć 31. 12. 2016. ponovo od nule pokrenili brojač javne potrošnje.

“Prije toga osvrnimo se na proteklu 2016. godinu, u kojoj je brojač javne potrošnje stigao do cifre veće od 14 milijardi konvertibilnih maraka”, saopćili su iz CPI-a.

Fondacija CPI nastavila je sa dopunjavanjem i dogradnjom Baze javnih finansija na našoj internet stranici cpi.ba, koja omogućava svim građanima, organizacijama i institucijama uvid u javnu potrošnju od općinskog, preko kantonalnog, entitetskog, nivoa distrikta, pa do državnog nivoa. Za određene nivoe vlasti sakupili smo podatke za period preko deset godina. Novosti u Bazi javnih finansija je da se u 2016. u bazi nalazi i vanbudžetska potrošnja, kao i da je omogućeno pretraživanje baze po ključnim riječima.

Stare prakse su i dalje prisutne, budžeti se planiraju i usvajaju bez učešća javnosti. Podižu se novi krediti kojim se isplaćuju stari. Novi krediti MMF-a uslovljeni su privatizacijom javnog sektora, a ugovor sa MMF-om sklapa se u posljednji trenutak i spašava vlasti od bankrota neposredno pred izbore. Krediti se troše na krpljenje rupa u budžetima i tekuću potrošnju.

Ako se vratimo na početak priče i brojač javne potrošnje, situacija je ovakva: u nadolazećoj 2017. godini, svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini namjeravaju potrošiti 13.100.000.000 KM i već sada znamo da im za taj iznos nedostaje 126,7 miliona KM. Izvor su, kao i prethodne godine, Računice Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća BiH, dio dokumenta Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini 2017.  – 2019. koji je dostupan na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH

Također, vlasti se namjeravaju dodatno kreditno zadužiti do ukupnog iznosa od 14.953.500.000 KM.

Ako podijelimo ovu cifru sa brojem sekundi u godini, dobićemo da će brojač javne potrošnje u 2017. godini odbrojavati 474 KM u sekundi – objašnjavaju iz CPI, piše Patria.

NV / nap.ba

Na vrh