Deklaracija o Pelješkom mostu izaziva podjeljene reakcije i među onima koji su je potpisali

8. Sep 2017. | 18:22 | NV
peljeski10(1)

Deklaracija o Pelješkom mostu, koju su potpisala 24 poslanika Predstavničkog doma Parlamenta BiH, izazvala je podijeljene reakcije, čak i među onima koji su je i sami potpisali. Tako je različito i tumačeno u medijima šta sadrži deklaracija i zbog čega su je nakandno potpisali poslanici Saveza za bolju budućnost (SBB), piše novinska agencija Patria.

Inače, na tekst Deklaracije potpis su prvo stavili poslanici iz SDA, Nezavisnog bloka, SDP-a, DF-a, A-SDA i BPS-a, a naknadno poslanici SBB-a i to nakon što je iz Deklaracije izbrisana rečenica kojom se tražilo povlačenje BiH iz Ugovora o granici s Hrvatskom.

No, ostaje nejasno zašto je Amir Fazlić, šef Kluba poslanika SDA kazao da je samo riječ o jezičkim izmjenama, piše Patria.

S druge strane, poslanik Sadik Ahmetović iz Nezavisnog bloka, je kazao da je Deklaraciju potpisao kako ga ne bi proglasili izdajnikom, iako to, kako je naveo, kao i neke druge stvari, nije način kako će biti riješeno to pitanje.

Poslanici u Deklaraciji pozivaju Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara da se, u slučaju da se u roku od 60 dana od dana stupanja ove deklaracije na snagu ne postignu bilateralna rješenja s Hrvatskom, odnosno EU, poduzmu sve neophodne pravne radnje diplomatskim putem prema Hrvatskoj.

O samoj Deklaraciji, poslanici će se izjašnjavati u nastavku sjednice 13. septembra.

Deklaracijom:

1. Utvrđujemo javno da je Bosna i Hercegovina pomorska država koja ima svoje teritorijalno more te ostala pripadajuća prava u skladu sa svojim statusom, a prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, a što se posebno odnosi na potpuno slobodan i ničim ometan pristup spoj/priključak teritorijalnog mora Bosne i Hercegovine na međunarodne vode (otvoreno more) u kojem se ne primjenjuje režim „neškodljivog prolaza“, kao ni režim „tranzitnog prolaza“, nego se primjenjuje režim slobodne plovidbe i komunikacije (potpuno isti kao u međunarodnim vodama) za sve vrste plovila, prelijetanje aviona i polaganje podmorskih kabela;

2. Pozivamo nadležne organe Republike Hrvatske, odnosno Evropske unije da bez odlaganja obustave sve radnje koje za cilj mogu imati umanjenje ili potpuno dokidanje suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru, a što se posebno odnosi na najavu početka izgradnje Pelješkog između tzv. Malog Mora (produžetka Neretvanskog kanala jugoistočno od luke Ploče) i Kanala Malog Stona;

3. Pozivamo nadležne organe Republike Hrvatske, odnosno Evropske unije da se hitno uključe u bilateralne razgovore sa Bosnom i Hercegovinom a radi postizanja bilateralnih rješenja u pogledu razgraničenja na moru na principima uvažavanja suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru;

4. Pozivamo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u slučaju da se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove deklaracije ne postignu bilateralna rješenja sa Republikom Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom, da se preduzmu sve neophodne pravne radnje diplomatskim putem prema Republici Hrvatskoj, odnosno Evropskoj uniji u pogledu zaštite suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru, donošenje posebnog Zakona o moru Bosne i Hercegovine i pokretanje pravnih procedura pred međunarodnim pravosudnim instancama;

5. Ukazujemo Republici Hrvatskoj, odnosno Evropskoj uniji na potrebu dosljedne primjene pravila međunarodnog prava u pogledu utvrđivanja suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru;

6. Pozivamo medije da se sveobuhvatno, interdisciplinarno i interaktivno uključe u aktivnosti odbrane suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru na bazi argumentiranih činjenica;

7. Pozivamo sve nadležne institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini na koordinaciju aktivnosti u pogledu zaštite suverenih prava Bosne i Heregovine na moru;

8. Ova deklaracija stupa na snagu danom donodonošenja, a objaviće se u ”Službenom glasniku Bosne i Hercegovine’.

 

NV / NAP

Na vrh