Delegacija KS u posjeti Gracu: Iskoristiti iskustva u smanjenju zagađenja zraka i mogućnosti zajedničkih projekata

21. Feb 2017. | 22:22 | NV
4 sl

Delegacija Kantona Sarajevo, predvođena ministrom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomirom Lukićem, na poziv Gradske uprave, boravila je službeno prethodnih dana u Gracu, u Austriji, s ciljem upoznavanja sa pozitivnim rezultatima koji su postignuti u oblasti smanjenja zagađenja zraka, što je dugogodišnji problem i ovog grada.

Osim razmjene iskustava i informacija, razgovarano je i o konkretnim oblicima saradnje, te o zajedničkim projektima koje bi kandidovali za finansiranje iz evropskih fondova.

Kanton Sarajevo i Grac imaju dosta sličnosti, od morfološke pozicije, meteoroloških uslova, te velikog broja motornih vozila, kao i drugih izvora emisije, koje u hladnijem dijelu godine doprinose koncentracijama zagađujućih materija u zraku. Međutim, zahvaljujući istrajnosti, jasnoj viziji, raspoloživim sopstvenim i sredstvima evropskih fondova, kao i tijesnoj saradnji sa univerzitetskim kadrovima, Grac je uspio višestruko redukovati emisije, prije svega iz energetskih izvora, te transporta.

Ipak, još uvijek imaju problem sa prekomjernim vrijednostima azotnih oksida i čvrstih čestica, koji su uglavnom posljedica motornog saobraćaja. Najveći pomak Gradska uprava Graca je napravila u vezi sa daljinskim, odnosno centralnim, grijanjem na način da je izgrađena široka mreža toplovoda na koji su se korisnici bili obavezni priključiti. Također, subvencionira se korištenje obnovljivih izvora energije, osobito instaliranje solarnih panela na objektima stambenog, poslovnog i privrednog karaktera.

Grac radi neovisnosti i daljnjeg razvoja osigurava proizvodnju toplotne energije iz više izvora, od korištenja prirodnog gasa, biomase, deponijskog gasa, spaljivanja otpada i korištenja otpadne energije iz željezare. Naročit uspjeh postignut je u uspostavi održivog transporta, uključujući različita vozila na električni pogon, uvođenje gradskog voza, stimulaciju biciklističkog prevoza, odnosno promjenom pristupa da se gradi infrastruktura za javni prevoz, a ne za individualna motorna vozila, čija se upotreba maksimalno smanjuje.

Posebna pažnja prilikom prezentiranja iskustava Graca posvećena je održivom prostornom planiranju, razvijanjem koncepta “smart city“ na više lokacija, koje su ranije korištene kao industrijska područja. Ovo savremeno planiranje podrazumijeva integralan pristup, te obezbjeđenje kompletne komunalne infrastrukture prije izgradnje objekata,  uključujući dobru saobraćajnu povezanost i visok kvalitet korištenja javnog prostora. Pored ostalog, predstavljen je i rad Fondacije putem koje se obezbjeđuje adekvatno regionalno upravljanje i usaglašavanje razvoja između grada i općina, te projekti za koje se koriste različiti finansijski programi Evropske unije.

Delegacija iz Kantona Sarajevo koju su, osim predstavnika Ministarstva, činili i predstavnici Zavoda za planiranje razvoja Kantona i KJKP „Toplane“ Sarajevo, upoznala je domaćine sa problemima u Kantonu Sarajevo u ovoj oblasti, te dostupnim evropskim fondovima Bosni i Hercegovini, u okviru kojih će se tražiti mogućnosti za daljnju saradnju na rješavanju problema zagađenja zraka zajedničkih za oba grada, kao i za prenos dobrih praksi Graca na našem prostoru.

U tom smislu, konzorcij partnera koji čine Grac, Kanton Sarajevo, te Tehnički univerziteti iz Beča i Graca, će nastaviti kontinuirano djelovanje na formulisanju projektnih ideja i pronalasku izvora finansiranja.

Naredni sastanak s tim ciljem uskoro će biti održan u Sarajevu, dogovoreno je.

 

 

NV

Na vrh