Dr. Ramadan: Obavljati namaz značiti biti vjernik i biti blizu Allaha

Ramazan je škola života, a obavljanje namaza temelj bez kojeg nema prave vjere, kaže u 15. nastavku Ramazanske hronike dr. Tarik Ramadan vodeći islamski učenjak u EvropI, javlja bh. novinska agencija Patria (NAP)

12. Jul 2014. | 22:19 | S.K
25585

“Do sada smo govorili o životu Muhammeda a.s. nastojeći razumjeti njegov put kako bi ga slijedili. Spomenuli dva osnovna principa vjerovanja: tevhid – vjerovanje u jednog Boga, i Kur´an. Danas ćemo spomenuti da vrlo brzo u Kur´anu nailazimo na objavu ajeta o obavljanju namaza, dnevne molitve”, kaže dr. Ramadan.

Prema njegovim riječima, namaz je bio sastavi dio vjere od samog početka, iako nije odmah biti propisano obavljanje pet dnevnih namaza.

“Ako želiš da se približiš Bogu moraš obavljati namaz. Pri tome je namaz je na prvom mjestu svjedočenje i zahvala. To je znak tvoje ljubavi, dolaziš na sastanak sa Allahom. Kako se i u Kur´anu kaže: „O ti pokriveni, ustani jedan dio noći i namaz obavljaj!“ Zašto je ovo važno? Kako god je Allah iz svoje milosti nama poslao Kur´an, On od nas očekuje da Mu dođemo kroz naše namaze”, kaže dr. Ramadan.

U tome, kako ističe, moramo biti disciplinirani, jer se i u Kur´anu tačno navodi:“Zaista je namaz tačno propisana dužnost u tačno određeno vrijeme!“

“Nema duhovnosti bez discipline, zato moramo organizirati naše vrijeme i izvršavati obavljanje namaza”, ističe dr. Ramadan. On spominje mišljenje dvojice velikih islamskih učenjaka Ahmeda ibn Hanbela i Šafije o riječima  Poslanika a.s.: „Između čovjeka i nevjerstva stoji ostavljanje namaza!“

Za Hanbela, ukoliko čovjek ne obavlja namaz nije musliman, dok je Šafija smatrao i priznavao da je namaz obaveza koja se mora izvršiti, ali čovjek ostaje musliman i ako ga ne izvršava, jer vjeruje da nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed Božiji poslanik.

“Iz ovoga razumijemo važnost namaza. To je komunikacija i to je je jedina propisana obaveza objavljena dok Poslanik a.s. nije bio na Zemlji, jer je uzdignut na Miradž kako bi dobio objavu o namazu”, dodaje dr. Ramadan.

Ono što, kako ističe, često susrećemo danas je da ljudi poste, ali ne klanjaju.
“Neki poste i klanjaju samo tokom ramazana, a zatim sve to napuštaju. Moramo razumjeti da je mjesec ramazan škola i putovanje za ostatak našeg života. Tako da još jednom naglašavam, ako priznajemo i svjedočimo postojanje samo jednog Boga, ako prihvatamo objavu koja nam je poslana preko Muhammeda a.s., obavljati namaz znači biti vjernik i biti blizu Allaha”, zaključuje dr. Ramadan poručujući: „Nikada ne zaboravite onima koje volite reći da ih volite!“

(Agencija NAP)

Na vrh