Državni organi za zaštitu podataka potpisuju Deklaraciju o saradnji Inicijativa 20i7

17. May 2017. | 13:10 | NV
Print 15x20 Potpisivanje

Državni organi za zaštitu podataka potpisuju Deklaraciju o saradnji Inicijativa 20i7 Visoki predstavnici državnih organa za zaštitu podataka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije sastali su se 14-15 maja 2017. u Bledu, na prvom sastanku “Inicijativa 20i7”. Inicijativa slijedi primjer slične neformalne saradnje organa za zaštitu podataka nordijskih zemalja, koje također dijele istorijsku, kulturnu i pravnu pozadinu, koje blisko sarađuju i dijele iskustva.

Visoki predstavnici organa za zaštitu podataka priključili su se “Inicijativi 20i7”, potpisali “Deklaraciju o saradnji organa za zaštitu podataka u Inicijativi 20i7” i postigli dogovor o redovnim godišnjim neformalnim sastancima Inicijative i aktivnoj razmjeni stručnih mišljenja, iskustava i najboljih praksi, sa ciljem rješavanja zajedničkih izazova sa kojima se susreću u zaštiti ličnih podataka.

Cilj “Inicijative 20i7” je udruživanje zajedničkih napora svih nadzornih organa iz regiona koji učestvuju u ovoj Inicijativi, jer se organi suočavaju sa sličnim izazovima i tehničkim pitanjima. Brojne kompanije i organizacije iz javnog sektora u regionu razmjenjuju i prenose lične podatke preko granice, pa je stoga usklađivanje tumačenja standarda za zaštitu podataka i garantovanje efikasne zaštite ličnih podataka u regionu važna ekonomska dobit za sve zemlje učesnice. Postignut je zajednički sporazum između učesnika da će inicijativa u oblasti ljudskih prava, kao model najboljih praksi, biti od velike koristi u radu svih organa učesnika, uzimajući u obzir zajednički ekonomski i istorijski okvir, kao i da će doprinijeti dobrim odnosima i saradnji između svih zemalja u regionu.

Članovi inicijative složili su se da bliska međunarodna saradnja između različitih državnih organa za zaštitu podataka predstavlja preduslov za efikasnu zaštitu ličnih podataka u modernom društvu. Učesnici su prepoznali brojne zajedničke izazove sa kojima se suočavaju, među kojima su efikasna implementacija novih evropskih standarda za zaštitu podataka, zaštita podataka u sektoru telekomunikacija i efikasan nadzor u sektoru sprovođenja zakona. Učesnici su se složili da bi jedan od načina saradnje u budućnosti mogao biti izvođenje regionalnog zamaha u zaštiti podataka, sa ciljem uspostavljanja najboljih praksi i implementacije visokih standarda za zaštitu podataka u odabranim sektorima u svim državama članicama.

 

NV

Na vrh