Dvije trećine poslanika u BiH bezrezervno za NATO, 70 posto za EU

Istraživanja banjalučkog Centra za edukaciju "Pro Educa“, na uzorku od 144 poslanika u entitetskim i državnom parlamentu Bosne i Hercegovine, pokazalo je da bezrezervnu podršku ulasku u NATO daje gotovo dvije trećine ispitanika, dok svaki peti poslanik svoju podršku uvjetuje nekim zahtjevima

24. Jun 2014. | 14:59 | I.Č
24775

Najveći broj ispitanih poslanika, bez obzira na to kojoj političkoj partiji pripada, smatra da bi pristupanje Bosne i Hercegovine u NATO imao pozitivne efekte na gotovo sve aspekte funkcioniranja društva, prenosi Fena.

Ulazak Bosne i Hercegovine u EU bez rezerve podržava 77,8 posto poslanika.

Ovo je dio rezultata istraživanja koje je proveo Centar za edukaciju "Pro Educa“ kroz različite metode, a od 29. oktobra do 19. decembra 2013. godine.

U istom periodu urađena je anketa sa 46 novinara koji rade u informativnim redakcijama medija u BiH.

"Rezultati našeg istraživanja potvrđuju da poslanici u BiH smatraju da odluka o pristupanju NATO-u i Evropskoj uniji treba da bude donesena referendumom na nivou Bosne i Hercegovine, ali tu smo uočili razliku u mišljenju između poslanika iz Federacije BiH i Republike Srpske. Zanimljivi su stavovi novinara koji misle da 'uglavnom dobro' poznaju situaciju u EU i NATO-u, podržavaju ulazak u EU i ta podrška je bezuslovna kod više od polovine ispitanika, ali je značajno manja podrška novinara pristupanju Bosne i Hercegovine u NATO", kazao je na pres-konferenciji u Banjoj Luci Srđan Puhalo, autor publikacije "Šta poslanici i novinari u Bosni i Hercegovini misle o evroatlantskim integracijama?“

Rezultati također pokazuju da poslanici u državnom i entitetskim parlamentima procjenjuju da imaju više znanja o Evropskoj uniji, nego o NATO-u, ali ta razlika nije mnogo velika.

Bez obzira na to da li se radi o EU ili NATO-u, najveći broj poslanika se o ovim temama informiše putem medija, prvenstveno televizije, a onda slijede štampani mediji i internet.

Istraživanje pokazuje i da novinari u Bosni i Hercegovini kao najveću prepreku evroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine vide nepostojanje političke volje.

Domaći novinari smatraju da o ulasku Bosne i Hercegovine u EU i NATO, treba da odlučuju građani, a ne političari.

Istraživanje o mišljenju poslanika i novinara u Bosni i Hercegovini o evroatlantskim integracijama podržala je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

(Agencije)

Na vrh