DVV International pružit će podršku implementaciji Zakona o obrazovanju odraslih KS

17. Feb 2017. | 23:12 | NV
DSC_0556

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i direktor Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola DVV International Emir Avdagić potpisali su danas Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja odraslih i neformalnog obrazovanja.

“Izuzetna važnost obrazovanja odraslih i neformalnog obrazovanja kao instrumenta za povećanje učešća stanovništva u kulturnom, društvenom, ekonomskom i održivom razvoju te suzbijanju siromaštva razlog je našoj budućoj saradnji“, objasnio je ministar Kazazović.

Naglasio je i da se radi o pružanju profesionalne i finansijske pomoći Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS namijenjenih implementaciji Zakona o obrazovanju odraslih na nivou Kantona Sarajevo.

Sredstvima od 14.000 eura bit će finansirano provođenje dvije obuke i to: tri dvodnevna modula obuke „Menadžment u obrazovanju“ za 20 direktora osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo koje djeluju i na području obrazovanja odraslih, te četiri dvodnevna modula obuke „Izrada i procjena kurikuluma za obrazovanje odraslih“ koju će pohađati tri zaposlenika Ministarstva i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo angažirani na implementaciji ovog zakona. Pored toga, ugovor podrazumijeva i učešće predstavnika Ministarstva na studijskom putovanju u Zagreb krajem marta 2017. godine, a u organizaciji DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Hrvatske.

“Ova podrška dio je strategije DVV Internationala, i u skladu je sa njegovim ciljem koji je definiran kao ‘Podrška obrazovanju odraslih u tranzicijskim zemljama Jugoistočne Evrope, Kavkaza i Turskoj’“, naglasili su iz DVV Internationala.

 

NV

Na vrh