Edukacija u zgradi UNICEF-a: “Važnost vakcinacije”

11. Mar 2017. | 09:29 | NV
watermark

U Sarajevu se 10. i 11. marta održava interaktivna naučno-stručna radionica “Važnost  vakcinacije” namijenjena prvenstveno pedijatrima koji se u svakodnevnoj praksi susreću sa vakcinacijom djece, što je u današnje vrijeme komplikovana zadaća.

Česta medijska paušalna i pogrešna izvještavanja o lošoj kvaliteti vakcina i neprofesionalnom radu zdravstvenih radnika u BiH bazirana uglavnom  na laičkim informacijama, bez naučne i stručne potkrijepljenosti o efikasnosti i sigurnosti vakcina, itekako su negativno uticala na stopu vakcinisanja naše populacije dovodeći nas u potencijalnu opasnost za javno zdravlje.

Organizator ovog internacionalnog interaktivnog skupa je Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa UNICEF-om, a uz podršku: Svjetske zdravstvene organizacije, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Zavoda za Javno zdravstvo F BiH, Federalnog ministarstva zdravlja BiH i Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo.

Edukaciju u prostorijama UNICEF-a provode renomirani i za oblast referentni međunarodni i domaći predavači s ciljem podizanja nivoa znanja o imunizaciji koja bi u konačnici trebala poboljšati stopu imunizacije djece u BiH.

Na otvaranju radionice potpisan je i “Memorandum razumjevanja” između Medicinskog fakulteta u Sarajevu i UNICEF-a BiH.

“Ispred nas su oni koji imaju iskustva i znanja, koji su pokazali spremnost da ih podijele s nama što će nam pomoći da otvorimo dijalog koji će donijeti dobrobit onima zbog kojih smo svi tu danas – našoj djeci. Zbog toga, ali i drugih stvari značajan je početak saradnje sa UNICEF-om”, naglasila je Prof. dr. Almira Hadžović- Džuvo, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Skup su pozdravili i Geeta Narayan, predstavnica UNICEF-a za BiH, dr. Goran Čerkez iz Ministarstva zdravstva F BiH, te dr. Viktor Olsavszky iz Ureda Svjetske zdravstvene organizacije za BiH: “Procenat imunizacije u BiH je na zabrinjavajuće niskom nivou (samo 68% op.a) čineći ga poraznim i neuporedivim sa razvijenim zemljama Evropske unije u kojima se kreće od 94% i više, zbog čega je potrebno poboljšati komunikaciju i pružiti javnosti što više naučno potkrijepljenih informacija o vakcinaciji. Najvažnija je ipak komunikacija među zdravstvenim radnicima koja mora biti mnogo bolja, ali i nastup prema široj javnosti ne smije se zanemariti. Povjerenje u ljekara, pedijatra je ključno, odnosno njegov stav i obraćanje porodici koja je došla zbog dječije imunizacije”, istakao je između ostalog dr. Olsavszky.

Prim. dr. Fahrudin Kulenović, predsjednik Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo govoreći o vakcinaciji podsjetio je na ratni periodu kojem je vakcinacija u Sarajevu bila privremeno prekinuta, te efektima njenog prekida koji su vrlo brzo bili vidljivi.

“U Sarajevu i u BiH se dokazala jedna planetarno važna stvar, dokazala se važnost vakcinacija. Dočekali smo 1992. sa nevjerovatnom pokrivenošću imunizacijom od 96 %, a te i naredne dvije godine zbog ratnih dešavanja nismo imali vakcina, pa je ‘pokrivenost’ pala na 50 odsto i imali smo ogroman porast zaraznih bolesti. Ko onda može nešto više kazati uz jedan ovakav nepobitan dokaz o značaju vakcinacije?”, naglasio je Prim. dr. Fahrudin Kulenović poželivši polaznicama i polaznicima edukacije da naoružani dodatnim znanjem koje će na radionici steći i ubuduće štite djecu i cjelokupno društvo.

Najupečatljivija stručna predavanja i grupne radionice koje su posebno angažirale prisutne ljekare proveli su svjetski priznati stručnjaci iz Belgije, Prof. dr. Corinne Vandermeulen sa Univerziteta u Luevenu i Prof. dr. Pierre Van Damme sa Univerziteta u Antwerpenu, te dr. Dragoslav Popović, Sarajlija sa beogradskom adresom, ekspert UNICEF-a iz oblasti imunizacije.

Poseban pečat edukaciji sa naglaskom na statističke i praktične podatke i okolnosti iz naše zemlje dali su i domaći stručnjaci iz ove oblasti: dr. sci Sanjin Musa iz Zavoda za Javno zdravstvo F BiH, Prim. dr. Amra Junuzović, te Prof. dr. Smail Zubčević, uposlenik KCUS.
 

NV

Na vrh