EDUS-ova Zimska škola je završena, ali kako dalje sa podrškom za 45 djece na listi čekanja?

27. Jan 2017. | 08:42 | NV
kraj zimske

Jučer je sa radom završila ovogodišnja “EDUS-ova zimska školica” za tridesetoro djece koja su od septembra do decembra, zbog ograničenosti prostora i sredstava, bila na EDUS-ovoj listi čekanja i koja sve dotad nisu imali odgovarajuću podršku. Škola je za djecu bila besplatna, a odvijala se u toku ovog mjeseca, u dvije smjene, tri puta sedmično po tri sata. Pored pojedinačnog rada s djecom prema njihovim razvojnim planovima, djeca su se učila rutinama vezanim za boravak u grupi i uključivanje u društvo. Posljednju sedmicu aktivnosti finansirao je BH Telecom.

“Pored stalnog programa multidisciplinarne podrške djeci sa različitim poremećajima u razvoju koji se odvija u okviru školske godine i u kojem je trenutno 115 djece, EDUS  redovno organizuje i ljetne i zimske škole za ovu djecu, kako bi se izbjegla regresija u razvoju do koje  obično dođe u toku dugih pauza u radu.  Ove godine smo ipak odlučili da, umjesto za djecu koja su već u programu, zimsku školu organizujemo za djecu koja su već više mjeseci na listi čekanja, kako bi se na taj način solidarisali i makar djelimično nadoknadili ono što je s tom djecom propušteno dok čekaju na tretman te tako ublažili mogućnost regresije”, rekli su u EDUS-u.

Djeca su školu odlično prihvatila, a i roditelji su bili veoma zadovoljni napretkom koji su pokazali u samo nekoliko sedmica. Međutim, postavlja se pitanje, šta dalje i gdje će ta djeca sada?

Dr.sci. Nirvana Pištoljević, izvršna direktorica EDUS-a: “U toku zimske škole javilo nam se još 15 porodica za pomoć, tako da je lista čekanja još duža, sada imamo ukupno 45 djece za koju treba obezbjediti dodatni prostor i kadar za uključenje u svakodnevni EDUS-ov program. Već punih 18 mjeseci, nakon što nam je zbog velikog broja djece, kao privremeno rješenje dodijeljen dodatni i neadekvatan prostor, sa Sarajevskim kantonom i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade pokušavamo iznaći adekvatno i trajno rješenje za prostor i dalje finansiranje, ali, nažalost, sve ide veoma sporo. U međuvremenu, djeca rastu i polako izlaze iz predškolskog uzrasta, najdragocjenijeg za induciranje razvojnih faza. Zato još jednom, po ko zna koji put, molimo sve nadležne da podrže naše zvanične prijedloge za rješavanje ovog problema i najzad nam omoguće da pomognemo svakom djetetu kojem ovakva vrsta podrške zatreba.”

Podsjetimo, EDUS-Edukacija za sve od 2010. aktivno radi na unaprijeđenju obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju, prije svega za djecu sa težim razvojnim poremećajima kao što su autizam i autistični spektar, intelektualne teškoće, Downov sindrom, emocionalni i bihevioralni poremećaji i kombinovane smetnje. EDUS omogućava djeci uključenoj u svoje programe da razviju puni potencijal, roditeljima da nauče kako i sami da rade s djetetom,  a stručnjacima da kroz direktan rad s djecom ovladaju naprednom naučnom

metodologijom preuzetoj sa vodećeg univerziteta u svijetu u ovoj oblasti- Univerziteta Columbia u Njujorku. Dosad je kroz EDUS-ov program prošlo više stotina djece, iz BiH te zemalja regiona i svijeta, a njih više od 30 uspješno uključeno u redovno školovanje.  EDUS je začetnik servisa rane intervencije u našoj zemlji i regionu, autor validiranih instrumenata za procjenu razvoja i izradu individualnih razvojnih programa za djecu, te organizator brojnih akcija i kulturnih aktivnosti kojim se javnosti podiže svjesnost o autizmu i drugim razvojnim poremećajima.

 

NV

Na vrh