Ekspanzija ilegalne prodaje rezanog duhana u BiH

Prema istraživanju Agencije za istraživanje tržišta IPSOS, BiH je prošle godine zbog porasta ilegalne trgovine duhanom izgubila oko 70 miliona KM. Ovaj duhan se prodaje na pijacama i ulicama i na njega se ne plaćaju akcize i PDV, što utiče na prikupljanje budžetskih prihoda

19. Feb 2014. | 10:26 | Mr. Tijana Slagalo
19063

Prodaja rezanog duhana u BiH se povećava paralelno s trendom rasta akciza i cijena na cigarete, što generiše dva problema: smanjenje prihoda od akciza i PDV-a, te pojava ilegalne prodaje rezanog duhana putem pijaca, gdje se izbjegava plaćanje obaveza i nudi duhan neodgovarajućeg kvaliteta

Prodaja rezanog duhana u BiH kontinuirano se i značajno povećava paralelno s trendom povećanja akciza i cijena na cigarete, što generiše dva problema: smanjenje prihoda od akciza i PDV-a, jer prodaju cigareta koje su opterećene visokim akcizama zamjenjuje prodaja duhana koji takvom akcizom nije opterećen, pa mu je pored toga i u legalnoj prodaji osnovica obračuna PDV-a niža, te masovna pojava ilegalne prodaje rezanog duhana, najvećim dijelom putem pijaca, gdje se izbjegava plaćanje obaveza, a često nudi i duhan neodgovarajućeg kvaliteta.

Rješenje prvog problema već je u proceduri, jer je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio i uputio u dalju proceduru Prijedlog izmjene Zakona o akcizama u BiH, kojim se uvodi posebna akciza za rezani duhan, i time osigurava povećanje budžetskih prihoda po osnovu same akcize i povećane osnovice obračuna PDV-a, kao i ublažavanje cjenovne razlike za korištenje cigareta i rezanog duhana. Ovaj je prijedlog usklađen i s direktivama Evropske unije u ovoj oblasti, kao i s obavezama koje je BiH preuzela prema Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), u okviru stand-by aranžmana.

Rješenje drugog problema je pojačan inspekcijski nadzor proizvodnje i uvoza rezanog duhana i njegove prodaje i ukupnog rada pijaca. Bez ovih mjera ni rješenje prvog problema neće biti efikasno, jer će dodatno motivisati na ilegalnu prodaju i takvu trgovinu učiniti još unosnijom. Duhan i proizvodi od duhana, kao veoma osjetljiv proizvod s aspekta uticaja na zdravlje čovjeka, ali istovremeno i kao visokoakumulativan proizvod u smislu obezbjeđenja javnih prihoda, oduvijek je bio pod posebnom društvenom lupom.

Na žalost, kao i ukupna primarna poljoprivredna, i prozvodnja duhana opterećena je brojnim problemima tako da se iz godine u godinu bilježe negativni bilansi. Zasijane površine se konstantno smanjuju, s 2.313 hektara u 2007. godini, na 1.545 hektara u 2012. godini, što za posljedicu ima i pad ukupne proizvodnje duhana: s 3.269 tona u 2007. godini, na 1.494 tone u 2012. godini. Od 2007. godine prinos je prosječno iznosio 1-1,5 tona duhana po hektaru.

Sav repromaterijal za proizvodnju se uvozi, svi drugi inputi su skupi, a poticaja, kao mjera nadležnih državnih organa ili nema uopće ili su minimalni. Jedini input koji, na žalost, nije visok, ali i on kao takav ne može da nađe svoje mjesto i veću zaposlenost je radna snaga. Zbog svega navedenog, primarna proizvodnja na tržište stavlja skup proizvod koji cjenovno nije interesantan prerađivačkoj industriji. To je osnovni razlog što se javio problem na relaciji primarna proizvodnja – prerađivačka industrija u BiH. Fabrika duhana Sarajevo i Fabrika duhana Banja Luka su trenutno jedini prerađivački kapaciteti sa značajnijom proizvodnjom.

(Autor teksta je sekretar Asocijacije za poljoprivredu i prehrambenu industriju VTK BiH)

Na vrh