Evropska komisija jasno poručila: Dvije škole pod jednim krovom suprotnost evropskim vijednostima

28. Mar 2018. | 18:56 | NV
skola(29)

U Briselu je u utorak održan 3. sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

Delegacije EU i BiH su razmotrile političke i ekonomske prilike u BiH i razmijenile informacije u vezi sa provedbom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti pravde, slobode i sigurnosti, trgovine, industrije, unutrašnjeg tržišta, socijalne politike, transporta, regionalnog razvoja, poljoprivrede i ribarstva.

Na sastanku je ponovljeno da će Evropska komisija u pripremi mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo posebnu pažnju posvetiti implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao i fenomenu dvije škole pod jednim krovom.

Ovakvo stajalište Evropske komisije samo je potvrda nedavne najave da EU insistira na ukidanju segregacije djece po etničkoj osnovi.

Nedavno je u javnost dosjela vijest kako je u prijedlogu dokumenta Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Bosne i Hercegovine zatraženo ukidanje fenomena postojanja “dvije škole pod jednim krovom”.

Dokument je dostavljen na razmatranje prije sastanka održanog u utorak u Briselu.

Na provedbi ovog dokumenta posebno insistiraju predstavnici njemačke administracije koji su naveli kako je riječ o segregaciji djece i nastavku nacionalnih podjela u zemlji. Pri tome se zalažu za uvođenje jedinstvenog nastavnog plana i programa te zajedničkog obrazovanja djece nezavisno o njihovim jezičkim i drugim posebnostima.

Ovom prijedlogu žestoko se protive predstavnici Hrvatske u institucijama EU. Argument koji Hrvatska navodi za to je i postojanje pravomoćne presude Vrhovnog suda Federacije BiH koji je odbacio pokušaj da se očuvanje kulturnog i jezičkog identiteta predstavi segregacijom, a praksa “dvije škole pod jednim krovom” nečim što treba automatski ukinuti.

Međutim, Hrvatska je potpuno ignorisala da je u odluci Vrhovnog suda navedeno kako bi se diskriminacijom mogla smatrati situacija u kojoj djeca ne bi imala pravo na zadržavanje jezičke posebnosti. Znači ne radi se o tome da je normalno imati dva odvojena nastavna plana i programa, već samo o tome da djeca imaju pravo na učenje vlastitog jezika.

Vrhovni sud Federacije BiH je prije tri i po godine preinačio drugostepeno rješenje Kantonalnog suda u Mostaru i potvrdio prvostepenu presudu Općinskog suda u Mostaru iz 2012. godine – u predmetu Udruženje “Vaša prava BiH” Sarajevo protiv Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te osnovnih škola Stolac i Čapljina – koja jasno kaže da “dvije škole pod jednim krovom” predstavljaju etničku segregaciju učenika i takva praksa mora biti ukinuta.

Presudom Općinskog suda u Mostaru utvrđeno je da su tuženi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta te Osnovna škola Stolac i Osnovna škola Čapljina, organizovanjem škola na etničkom principu i donošenjem i implementacijom školskih planova i programa na etničkom principu, odvajali učenike u školama na području HNK na temelju njihove etničke pripadnosti, čime su počinili diskriminaciju.

“Presudom je naloženo Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK „da preduzme neophodne i zakonom predviđene korake i radnje usklađene sa legitimnim i specifičnim ciljevima obrazovanja u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine u cilju prestanka dalje diskriminacije djece u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona na temelju njihove etničke pripadnosti i to tako što će najkasnije do 1.9.2012. ustanoviti jedinstvene integrisane multikulturne obrazovne ustanove – škole za utvrđena upisna područja sa jedinstvenim nastavnim naučnim planom i programom, uz puno poštivanje prava djece na obrazovanje na maternjem jeziku, a drugo i trećetuženom  se nalaže u istom roku integracijom stvore osnov multikulturalnosti škole i obrazovanja djece bez obzira na etničku pripadnost, po jedinstvenom planu i programu na maternjem jeziku”, navedeno je  u presudi.

Dakle, jedno je da sva djeca imaju pravo na učenje vlastitog jezika, a sasvim nešto drugo da u jednoj zemlji postoje dva ili tri odvojena nastavna plana i programa.

Ne postoji nikakva smetnja da djeca u Stocu ili Mostaru uče bosanski i hrvatski jezik, a da uče da im je Sarajevo glavni grad. Problem nastaje kada jedni uče da im je glavni grad Sarajevo, a drugi Zagreb, a pri tome su nastavnici koji djecu uče da žive u paralelnim svjetovima plaćeni novcem iz istog budžeta.

Dakle, na sastanku u Briselu u utorak, jasno je poručeno kako je podjela djece na nacionalnoj osnovi uz izgovor da se radi o pravu na izučavanje nacionalnog jezika, pročitana knjiga.

Drugim riječima, BiH će ostati na ulaznim vratima EU sve dok ne počne živjeti evropsku stvarnost i evropske civilizacijske vrijednosti koje podrazumijevaju da učionicu djele djece različitih nacionalnih ili vjerskih grupa.

Priča o borbi za izučavanjem vlastitog jezika, a da uz to djeca ulaze na posebne ulaze u škole, nema ništa zajedničko s evropskom praksom, te nam takvima EU nikada neće otvoriti svoja vrata, piše NAP.

 

NV / NAP

Na vrh