Federalna vlada usvojila Plan zaduživanja za 2018. godinu u visini od 1,3 milijarde KM

29. Mar 2018. | 17:07 | NV
fadil novalic premijer 1 foto patria(2)

Federalna vlada usvojila je Plan zaduživanja FBiH za 2018. godinu, koji će, radi informiranja, biti dostavljen Parlamentu FBiH i objavljen na internetskoj stranici Federalnog ministarstva finansija.

Na osnovu potreba identificiranih u ovogodišnjem Budžetu FBiH i Programu javnih investicija (PJI) 2018.-2020. godina, u 2018. godini planirano je angažiranje sredstava u ukupnom iznosu od 1.361,82 miliona KM.

Ograničen pristup izvorima finansiranja, te potreba realiziranja većih infrastrukturnih projekata determinira i izbor kreditora na vanjskom tržištu. Vanjsko zaduženje uglavnom će biti provođeno putem međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnim sporazumima posredstvom agencija za promociju razvitka.

U 2018. godini se bruto potrebe za vanjskim finansiranjem u iznosu od 791,82 miliona KM odnose na potporu Budžetu FBiH (43 miliona KM ili 5,54 posto) i finansiranje kapitalnih projekata u okviru PJI (748,82 miliona KM ili 94,57 posto).

Bruto potrebe Vlade Federacije BiH za finansiranjem na domaćem tržištu u 2018. godini iznose 510 miliona KM. Od toga će kratkoročnim instrumentima duga (trezorski zapisi) biti realizirano 360 miliona KM, dok se preostalih 150 miliona KM odnosi na dugoročne instrumente (obveznice). Nakon što budu provedene tehničke konzultacije i usuglašavanje sa investitorima, Federalno ministarstvo financija će indikativni godišnji kalendar aukcija objaviti na svojoj internet stranici (www.fmf.gov.ba).

Uz pretpostavku ispunjenja plana finansiranja Budžeta FBiH za 2018. godinu u iznosu od 613 miliona KM s planiranom strukturom i dinamikom, dug Vlade Federacije BiH na kraju ove godine, uključujući i vanjski dug koji je prenesen na krajnje korisnike kredita, procijenjen je na 5.844,55 miliona KM.

Pod pretpostavkom stopostotne realizacije godišnjeg plana zaduživanja, iznos vanjskog duga na kraju 2018. godine bi bio povećan u odnosu na proteklu godinu za 248,82 miliona KM, dok bi unutarnji bio manji za 0,80 miliona KM. To znači da bi ukupan dug Vlade Federacije BiH na kraju 2018., u odnosu na proteklu godinu, porastao za 248,02 miliona KM.

Imajući u vidu iskustva u provedbi kapitalnih projekata, Iz Vlade pretpostavljaju da bi stepen realizacije mogao iznositi 70 posto od planiranog. U tom slučaju, vanjski dug bi u odnosu na proteklu godinu bio povećan za 24,1 milion KM, a ukupni za oko 23,3 miliona KM.

 

NV / NAP

Na vrh