FIPA: Italijani zainteresirani za investiranje oko 150 miliona eura u BiH

21. Jun 2016. | 13:02 | A.D.
fipa_italijani_2016

Direktor Agencije za unapređenje stranih ulaganja BiH (FIPA) Gordan Milinić i saradnici razgovarali su sa Zdravkom Aćimovićem, direktorom Alfa Investa – partnera italijanske firme Pyrox iz Torina za jugoistočnu Europu, o planiranim investicijama Pyroxa u iznosu oko 150 miliona eura u projekte kogeneracije na drvnu biomasu u BiH.

Iz FIPA-e navode da bi tom investicijom trebalo biti obuhvaćeno 20 nerazvijenih općina u FBiH i 20 općina u RS-u koje raspolažu drvnim otpadom.

Ističu da italijanski Pyrox posjeduje vlastitu tehnologiju za proizvodnju električne i toplotne energije na bazi čvrste biomase, a koja se može koristiti za zagrijavanje domaćinstava, plastenika, i drugih objekata.

Instaliranje i pokretanje jednog postrojenja zaposlilo bi 25 radnika, a po biznis-planu svaka općina koja učestvuje u ovom projektu bi imala godišnji prihod od prodaje električne i toplotne energije u visini od oko milion eura.

Pored vlastitih sredstava investitora, projekat finansijski podržavaju Uni Credit banka Italije, i Investicijski fond Irske. Općine bi učestvovale u finansiranju investicije u iznosu od 10 do 15 posto, s tim što i za taj postotak postoji mogućnost dodatnih dogovora.

Obzirom da je riječ o projektima obnovljive energije postoji dodatna mogućnost povlačenja sredstava iz europskih fondova za te svrhe.

Dogovoreno je da polovinom jula 2016. bude održan sastanak između investitora, načelnika i rukovodilaca privrednih odjeljenja 40 općina na kojem bi bile prezentirane mogućnosti koje nudi investitor, kao i mogućnosti općina kada je riječ o potencijalima otpada iz drvne biomase, modaliteti realizacije investicije, kao i obaveze obiju strana, saopćeno je iz FIPA-e.

Na vrh