Fond za zaštitu okoliša FBiH – za projekte zaštite okoliša 31,6 miliona KM

Fond za zaštitu okoliša FBiH, u 2013. godini u sklopu projektnih aktivnosti nastavio je implementaciju i finansijsko praćenje projekata iz oblasti zaštite okoliša na osnovu potpisanih ugovora po javnim pozivima iz 2011. i 2012. godine

15. Sep 2013. | 15:40 | A.L
10877


Ukupna ugovorena vrijednost ovih projekata iznosi 31.663.847 KM, dok su za realizaciju do kraja 2013. preostali projekti od 12.341.130 KM.

U saradnji s domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama u ovoj godini započela je i implementacija nekoliko kapitalnih projekata od interesa za Federaciju BiH za koje je Vlada FBiH dala saglasnost krajem 2012.

Za realizaciju osam razvojnih infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti od čak 150 miliona KM koji se finansiraju sredstvima po osnovu međunarodnih kredita, IPA fondova, Svjetske banke (WB) i Evropske investicione banke (EIB), Fond je izdvojio sredstva od oko 11 miliona KM.

To su projekti iz oblasti zaštite voda u koje spadaju: Projekti zaštite vodnih resursa (izvorišta vode za piće većeg značaja – opskrba pitkom vodom većih gradova – urbanih centara); Projekti komunalne infrastrukture: odvodnja otpadnih voda (oborinska i fekalna kanalizacija), i Postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda.

Svi ovi projekti koje Fond sufinansira spadaju u visoko prioritetne investicije za odgovarajuća poboljšanja tehnologije odvodnje i manja poboljšanja infrastrukture za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, ističu iz Fonda.

Također navode da su ciljevi tih projekata: Povećati broj stanovništva priključenog na kanalizacionu mrežu; Povećati broj stanovništva čije se otpadne vode u potpunosti prečišćavaju; Sačuvati biološku raznolikost vodnih i o vodi ovisnih ekosistema; Smanjiti onečišćenje na slivovima Neretve, Trebišnjice, Une, Spreče, Bosne; Otvaranje novih radnih mjesta na izgradnji i radu postrojenja.

Među najskuplje i najzahtjevnije spada izgradnja kolektorske mreže i izgradnja prečistača u Bihaću u okviru “Projekta odvodnje i prečišćavanja općine Bihać” čime se u velikoj mjeri doprinosi zaštiti Une, a vrijednost cjelokupne investicije je 24,1 milion eura.

U toku su aktivnosti i na zatvaranju finansijske konstrukcije na velikom projektu zaštite Neretve u Konjicu koji uključuje kanalizacionu kolektorsku mrežu lijeve i desne obale kao i prečistač u Konjicu ukupne vrijednosti 17 miliona KM (Fond sufinansira projekt “Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda naselja Konjic”).

Među veće projekte spada i izgradnja prečistača i kolektorskog sistema u gradu Mostaru (projekt “Izgradnja lijevoobalnog i desnoobalnog kanalizacionog kolketora grada Mostara, te postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda”) ukupne vrijednosti oko 40 miliona KM.

Na zaštiti rijeke Tihaljine-Mlade-Trebižat se radi i u Ljubuškom gdje je riječ o prečistaču otpadnih voda u vrijednosti oko tri miliona KM (projekt “Rekonstrukcija i proširenje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda Ljubuški”). U zadnjoj fazi radova je i izrada zaštitnog prečistača na području Živinica u okviru projekta “Zaštita kvaliteta voda – Izgradnja II faze postrojenja za tretman otpadnih voda” ukupne vrijednosti šest miliona KM.

Projet Općine Ljubuški skupa s projektima općine Konjic i Grad Mostar dio su šireg projekta prečišćavanja otpadnih voda u općinama i industriji pod nazivom „Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom (WB) – Konjic i Ljubuški“ koji se finansira grant sredstvima GEF-a, Svjetske banke kao i sredstvima koje su izdvojile spomenute općine te Vlada FBiH.

Dinamiku izvođenja radova prate implementacijski timovi uz isticanje da su svi projekti ili u realizaciji ili u završnoj tenderskoj proceduri. Odobrena sredstva Fonda za implementaciju projekata dio su ukupnog iznosa kojim lokalna zajednica zajedno s Vladom FBiH učestvuje u finansiranju projekata.

Finansijskim planom Fonda planirana su sredstva i za realizaciju projekata: „Zaštita jezera Modrac“ te „Projekt zaštite izvorišta Sarajevsko polje kroz finansiranje rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture na lokalitetu Igman-Bjelašnica“. (od kojih je jedan od najvažnijih "Rekonstrukcija kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Hadžići“).

Svi navedeni projekti ne spadaju samo u zaštitu vodnih resursa i ekosistema nego čine značajnu društvenu komponentu, jer osiguravaju vitalnu infrastrukturu za stanovništvo, omogućavaju razvoj turizma i unapređenje privrede.

Kao takvi projekti će svojim sadržajem značajno uticati na ekonomsku obnovu šireg područja općina na teritoriji Federacije BiH, a očekuju se rezultati koji će osigurati neophodnu infrastrukturu za privlačenje ekonomskih investicija neophodnih za razvoj tih područja.

Izvor: Fena

Na vrh