Freedom House: BiH u društvu djelimično slobodnih zemalja

16. Jan 2018. | 17:17 | O. H.
FitW3_820px_Bar_Chart_Decade_Of_Declines-cropped

Izvještaj “Freedom House” organizacije koja prati globalno stanje sloboda u prošloj godini govori da je naša zemlja i dalje u grupaciji “djelimično slobodnih društava”. Neki od zaključaka ovog izvještaja ukazuju na ozbiljnu dekadenciju demokratskih vrijednosti u svijetu što uključuje sve veće sumnje u regularnosti izbora, prava manjina, slobodne štampe i izražavanja i konačno u nezavisnost sudske vlasti.

Čak sedamdeset i jedna zemlja svijeta je spala u nižu ligu, što je značilo da je i 2017. godina zaključena kao dvanaesta godina zaredom da svjetski indeks demokratije i sloboda bilježi pad.

Najviše zabrinjava pad u vrijednovanju i baštinjenju sloboda i demokratije u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je, kako se navodi u zaključku izvještaja, prisutan rastući trend pritiska na slobodu štampe, ali i pritiska na rad pravosudnih organa. Ovakav trend se dovodi u vezu sa dolaskom nove administracije na vlast. Slični trendovi, ali manje iznenađujući, prisutni su u Kini i Ruskoj federaciji. Zemlje kao što su Gambija, Istočni Timur i Uganda su zabilježile rast i pokazale značajan oporavak na polju demokratije i poštivanja ljudskih sloboda.

Srbija je okarakterisana kao zemlja u kojoj raste moć autoritativnog režima Aleksandra Vučića, ali se i dalje nalazi u grupi slobodnih zemalja za razliku od Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije koje su svrstane u djelimično slobodna društva.

Prema podacima koje je prikupila ova organizacija 39 posto svjetske populacije živi u slobodnim društvima, 24 posto u djelimično slobodnim društvima, a ostatak od 27 posto živi u ambijentu lišenom slobode.

Organizacija “Freedom House”, osnovana je 1941. godine i prva je organizacija te vrste u SAD.

FitW1_820px_Global_Status_Pie_Chart-cropped

NV

Na vrh