Emir Ramić: Genocid počinjen u BiH izučava se u kanadskim školama

Zahvaljujući Institutu za istraživanje genocida Kanada (IGK), koji je formiran 2009. godine odlukom Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, te je registriran na federalnom nivou Kanade, stvorene su dobre komparativne prednosti

24. May 2014. | 10:27 | S.K