Glomazna birokracija i visok stepen korupcije prepreke za ulaganje u BiH

Politička nestabilnost i komplicirana državna struktura, visok nivo korupcije te glomazna birokracija i neadekvatna sudska praksa, kao i odliv mladih i obrazovanih kadrova, neke su od prepreka na koje nailaze strani investitori, zainteresirani za ulaganje u BiH

17. Dec 2015. | 16:18 | S.M
51609a


Radi se o preprekama u sklopu poslovnog okruženja u BiH, detektiranim u anketi/prvom "Poslovnom barometru“ Vijeća stranih investitora (VSI), čiji su rezultati predstavljeni danas u Sarajevu u sklopu zajedničkog projekta američke i švedske vlade – Projekta unapređenja lokalnog razvoja (GOLD).

Direktor Misije USAID-a u BiH Peter Duffy izjavio je tim povodom da su ulaganja, strana i domaća, od ključnog značaja za ekonomski rast BiH, istaknuvši da su članice VSI-a kao partneri u tom procesu osigurale investicija u iznosu višem od devet milijardi KM.

Dodao je da je prezentacija nalaza iz istraživanja VSI-a prilika za analizu prioriteta u kontekstu poboljšanja poslovnog okruženja u BiH, uključujući i ulaganja u razvoj radne snage, te fokusirajući se na iznalaženje mogućnosti za zapošljavanje mladih ljudi.

"Nadamo se da će nam evropska Reformska agenda dati priliku da zajedno s predstavnicima vlasti u BiH radimo i unapređujemo ukupno stanje", kazao je Duffy, navodeći da su USAID i švedska ambasada spremni saslušati predstavnike poslovne zajednice u BiH radi iznalaženja mogućnosti za ostvarivanje ekonomskog napretka.

Predsjednik VSI-a i generalni direktor Heidelberg Cement Group za BiH Branimir Muidža novinarima je kazao da je u pripremi novo izdanje tzv. "Bijele knjige“ VSI-a, a radi sublimiranja preporuka iz prethodnog izdanja.

Podsjetio je da je dio preporuka u vezi s unapređenjem poslovnog okruženja u BiH implementiran, ali da je preostalo još dosta da se uradi na tom planu.

Muidža je pozvao vlasti na svim nivoima u BiH da se maksimalno angažiraju na provedbi reformi na koje su se obavezali, a koje su, prije svega, potrebne građanima BiH kako bi se privukle strane i domaće investicije.

Naglasio je da 80 posto članica VSI-a žele nastaviti investirati u BiH, uključujući i dodatne projekte u oblasti zapošljavanja, ocijenivši da to uliva optimizam, te potcrtavajući da to, istovremeno, dodatno obavezuje na ozbiljnost u realizaciji utvrđenih preporuka.

Radi privlačenja investicija, otvaranja novih radnih mjesta neophodno je, kako je rečeno, ostvariti napredak u kontekstu vladavine prava, reformi u sklopu evropskog integracijskog procesa i realiziranju mjera u pogledu poticaja za investitore i zapošljavanje.

Glavni cilj USAID/SIDA projekta unapređenja lokalnog razvoja – GOLD jeste snažnija podrška lokalnim zajednicama na planu ekonomskog razvoja, privlačenja investicija i otvaranju novih radnih mjesta u skladu s novim momentumom koji je rezultat usvajanja Reformske agende orijentirane ka ekonomskom rastu, razvoju i zapošljavanju u BiH.

(Agencija FENA)

Na vrh