Grad Sarajevo apelira na zaštiti spomeničkog blaga Sarajeva

Grad Sarajevo apelira na sve nadležne da poduzmu najenergičnije mjere oko zaštite spomeničkog blaga grada Sarajeva

21. Apr 2015. | 16:22 | D.R
39651


Na inicijativu gradonačelnika prof. dr. Ive Komšića, predstavnici Grada Sarajeva s predstavnicima KJKP „Rad“ danas su obišli Bijelu tabiju, kako bi dogovorili i zajednički poduzeli konkretne mjere u cilju zaštite ovog kulturno-historijskog spomenika.

Na ovom lokalitetu građani Sarajeva odlažu flaše, papire, kese, građevinski šut, reflektori su razbijeni, dok su zidovi ove utvrde, išarani grafitima.

I Baruthana, koja se nalazi u neposrednoj blizini Bijele tabije, prepuna je građevinskog otpada.

Gradska uprava ne samo da je do sada izdvojila više od milion KM za arheološka istraživanja i obnovu ovog vrijednog spomenika, već je poduzimala i konkretne mjere u cilju njegove zaštite.

Tako je 2007. finansirala postavljanje metalne zaštitne ograde sa ulaznom kapijom, koja je otuđena nakon pet godina.

Kako je ovaj prostor ostao potpuno neobezbijeđen, Gradska uprava je odmah poduzela aktivnosti na izradi i postavljanju nove zaštitne drvene ograde s ulaznom kapijom.

Međutim, ni ta zaštitna ograda nije dugo opstala. Otuđena je i tabla sa upozorenjem „zabranjeno odlaganje otpada“. U više navrata je komunalno preduzeće „Rad“ na inicijativu Gradske uprave, očistilo ovaj prostor od „divljih deponija“.

Predstavnici Grada su zajedno s Kantonalnim zavodom za zaštitu kulturno-historijskih spomenika Sarajevo slali dopise i policiji da poduzmu zakonom predviđene mjere kako bi se ovaj spomenik zaštitio…

I ovaj put kompleks Bijele tabije ponovo će se očistiti. Međutim, u cilju obezbjeđenja spomeničkog blaga grada Sarajeva, neophodno je da se svi nadležni aktivnije uključe i poduzmu najenergičnije mjere na suzbijanju ove pojave.

Grad Sarajevo apelira i na građane da se s više ekološke svijesti, poštovanja prema svojoj historiji, odgovornosti brinu o svom okolišu, posebno o kulturno-historijskom naslijeđu kao što je Bijela tabija.

Istaknuto je da, "ako želimo u Evropu, onda moramo poštovati i njene ekološke standarde, a to nam nalaže i višestoljetna tradicija i kultura življenja u kojoj je čistoća uvijek bila na prvom mjestu", saopćeno je iz Pres-službe Grada Sarajeva.

(Agencija FENA)

Na vrh