Grad Sarajevo: Bez uplata KS-a u prva tri mjeseca

Vijećnici Grada Sarajeva danas su na sjednici prihvatili izvještaj o izvršenju budžeta Grada za 2014. godinu, koji je iznosio 12.069.852 KM, ali su u toku godine izvršene promjene u prihodima tako da je rebalansom prihoda budžet iznosio 12.045.427 KM

24. Jun 2015. | 15:03 | S.K
42895

U nastavku sjednice, vijećnici razmatraju budžet Grada Sarajeva za 2015.godinu koji je usvojen u martu 2015. u planiranom iznosu od 12.047.639,00 KM.

Za prva tri mjeseca ove godine, Grad se finansirao na temelju Odluke o privremenom finansiranju Grada te je ostvaren prihod od 2.031.571,42 KM, što je za 17,34 posto manje u odnosu na isti period lani, a na kvartalnoj razini prihodovano je 16,86 posto cjelokupno usvojenog budžeta za ovu godinu.

Prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava za izvještajni period ostvaren je u iznosu od 1.140.978 KM ili za 9,02 posto više od ostvarenih prihoda u poređenju s referentnim periodom u 2014. 

Prihod od komunalnih taksi ostvaren u iznosu od 851.335 KM ili za 2,17 posto je manji od ostvarenih prihoda u poređenju s prva tri mjeseca prošle godine. Za prva tri mjeseca ostvareno je 65,03 posto od planiranih prihoda po ovoj stavci. 

Grant Kantona Sarajevo je za tri mjeseca prošle godine iznosio 461.817 KM, dok za prva tri mjeseca ove godine nije bilo uplata od KS-a, posljednja uplata izvršena je maja 2014.godine. 

Zbog izostanka uplata od KS-a, cjelokupni prihodi za prva tri mjeseca su smanjeni za 17,35 posto.

Grantovi iz inostranstva ostvareni su u iznosu od 28.163 KM, a odnose se na finansijsku podršku Vijeća Evrope za projekt „Dani nacionalnih manjina“.

Ukupni rashodi planirani u budžetu Grada za 2015.godinu iznose 12.047.639 KM, dok su za prva tri mjeseca ove godine iznosili 1.443.417 KM ili 11,90 posto budžeta. 

Troškovi bruto plaća i naknada su smanjeni za 2,53 posto, izdaci za materijal i usluge za 0,24 posto, dok su tekući grantovi manji za 7,13 posto.

Najznačajniji izdatak predstavlja nabavka namještaja i opreme za Vijećnicu u iznosu od 23.952 KM i nabavka kompjuterske opreme u Gradskoj upravi te servera u iznosu od 7.045 KM.

(Agencija FENA)

Na vrh