Grad Sarajevo može otpočeti "Revitalizaciju Trebevićke žičare"

Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o davanju saglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu KS na kojima je kao nosilac prava raspolaganja upisan KJKP "Gras" i to u korist Grada Sarajeva, a sve u cilju realizacije projekta "Revitalizacija Trebevićke žičare"

21. Dec 2015. | 19:49 | D.R