Građani KS-a nezadovoljni zbog nedostatka zelenih površina, a zadovoljni internetom

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa Sarajevo danas je nevladinim organizacijama prezentirala analizu “Monitoring javnih usluga u općinama Kantona Sarajevo”

19. Mar 2014. | 13:08 | I.Č
20384

U publikaciji je predstavljen zbirni pregled zadovoljstva građana javnim uslugama u šest općina Kantona Sarajevo – Stari Grad Sarajevo, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća.

Mirjana Sirćo, autorica "Monitoringa javnih usluga u općinama Kantona Sarajevo" i projekt-menadžerica u Centru za zastupanje građanskih interesa, u izjavi za Agenciju FENA kazala je da su istraživanja provedena 2012. godine.

"Ovo je do sada najsveobuhvatnije istraživanje subjektivnih stavova građana o kvalitetu i dostupnost 16 javnih usluga u šest općina KS-a, i dio je šireg istraživanja provedenog u 26 općina u oba bh.entiteta, te u Distriktu Brčko", kazala je Sirćo.

Na ovom istraživanju radilo je više od 20 organizacija civilnog društva, a građani u 3.590 domaćinstava u ovim općinama ocjenom od 1 do 5 iskazali su stepen svog zadovoljstva

Rezultati pokazuju da su građani zadovoljni internetom, primarnom zdravstvenom zaštitom, javnom rasvjetom, a „ono što iznenađuje jest da su građani zadovoljni vodosnabdijevanjem".

"Građani su nezadovoljni dostatnom socijalnom zaštitom, javnim prijevozom, a najlošija je ocjena data zelenim površinama kojih imamo sve manje. Građani su svjesni da ima sve više betona, a sve je manje zelenih površina, malo je dječijih igrališta i sportskih terena, a tu je i problem klizišta, zagađenosti zraka", kazala je Sirćo.

Najbolju ocjenu u istraživanju dobila je Općina Stari Grad i Općina Vogošća, iako Općina Vogošća ima najmanji budžet.

Istakla je da su ovi rezultati preporuka vlastima da u skladu s tim kreiraju politike koje će voditi unapređenju u tim segmentima i to je osnova za pokretanje dijaloga između nevladinih organizacija građana i vlasti.

Ova analiza se bavi i pitanjem nadležnosti, što je najveća prepreka rješavanju konkretnih problema građana, jer su nejasne nadležnosti između općina, kantona, a „Kanton Sarajevo već sedam godina kasni s donošenjem zakona o lokalnoj samoupravi“.

"Zaključak je da je glavni problem za dalje unapređenje usluga to što nije donesen zakon o lokalnoj samoupravi, a iza toga bi uslijedili zakoni kojima bi se uredili standardi pružanja kvalitetnih usluga tih javnih preduzeća", istakla je ona.

Pojasnila je da sve javne usluge koje su identificirane kao najznačajnije za poboljšanje kvaliteta života građana na lokalnom nivou, prema Zakonu o principima lokalne samouprave FBiH, spadaju u nadležnost općina i gradova kao jedinica lokalne samouprave.

Ni općine ni grad ne žele preuzeti odgovornost bez osiguranih namjenskih sredstava, a KS ne želi prijenos nadležnosti, jer bi to značilo manji priliv novca u budžet Kantona.

Sutra će u 12 sati ispred sarajevske Katedrale građanima biti podijeljeni leci o rezultatima istraživanja i informacije.Time Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa Sarajevo nastoji da pokrene argumentirani dijalog, zasnovan na činjenicama.

(Agencije)

Na vrh