Gradsko vijeće Tuzla: Izmijeniti Zakon o pripadnosti javnih prihoda

Gradsko vijeće Tuzla poziva građane, organe i institucije da se pridruže aktivnostima na realizaciji inicijative ovog vijeća za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH

22. Jan 2015. | 09:01 | S.K
35230

U saopćenju Gradsko vijeće Tuzla podsjeća da je od 2007. godine dostavljalo kontinuirano Parlamentu i Vladi Federacije BiH inicijative i urgencije za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda, ali prijedlozi i inicijative Gradskog vijeća, kako se navodi, nisu nikada uzeti u obzir. 

“Navedena aktivnost je intenzivirana tokom 2014. godine, tokom koje je Vijeće insistiralo na usvajanju izmjena navedenog zakonskog dokumenta, a naše posljednje urgencije proslijeđene su po osnovu zaključaka sa 4. redovne sjednice od 29.12.2014. godine i 5. sjednice od 14.01.2014. godine”, dodaje se u saopćenju.

Vijeće je, ističe se, kontinuirano tražilo da se inicijativa za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda usvoji i navedeni zakon izmijeni, sve s ciljem osiguranja ravnopravnosti građana u raspodjeli javnih prihoda i obezbjeđenja više sredstava za Grad Tuzlu. 

“Zatražili smo od Vlade i Parlamenta Federacije BiH da što prije uzmu u razmatranje inicijativu Gradskog vijeća Tuzla i usvoji zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH”, podvlače u Gradskom vijeću Tuzla.

Navode da će u spomenute aktivnosti uključiti i Savez općina i gradova Federacije BiH. 

Oznake:

Na vrh