Grant za više od 450 korisnika – inovatora, mladih, žena…

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je potencijalnu listu korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2016. godinu, a na osnovu Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava za ovu godinu

25. Aug 2016. | 17:30 | Dž.A.
ugovor

Na javni konkurs pristiglo je više od 1.000 prijava, od čega je 456 aplikacija zadovoljilo kriterije  konkursa.

Prema potencijalnoj listi korisnika, poticajna sredstva bi trebala biti dodijeljena inovatorima, tradicionalnim i starim obrtima,  malim i srednjim preduzećima, aplikacijama za unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture, za poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori, udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama, te za tehničko usklađivanje.

Podrška je osigurana i za više od stotinu novoosnovanih biznisa,  za poticaje poduzetništvu žena, te poduzetništvo mladih.

Javni konkurs objavljen je 18. maja ove godine, a predstavljen je na zajedničkoj konferenciji za medije Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Instituta za razvoj mladih KULT.

Institut za razvoj mladih KULT učestvovao je u pripremi javnog konkursa posebno u dijelu unaprjeđenja kriterija koji se odnose na projekte za mlade, žene i novoosnovane biznise, te pružio podršku Ministarstvu u promoviranju javnog konkursa i informiranja poduzetnika, prvenstveno o načinima prijave na poziv.

Ministarstvo izdvaja oko četiri miliona KM za realizaciju javnog konkursa odnosno podršku i pomoć privredi.

“Rang liste korisnika grant sredstava Tekućih transfera za ovu godinu i dodatne informacije o pozivu dostupne su na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba”, saopćio je Institut za razvoj mladih KULT.

 

(FENA)

Na vrh