Guterres: Ostvarivanje rodne ravnopravnosti je najveći izazov u oblasti ljudskih prava

8. Mar 2018. | 07:59 | NV
guterres

Ostvarivanje rodne ravnopravnosti je posao koji do danas nije dovršen i koji predstavlja najveći izazov u oblasti ljudskih prava, izjavio je generalni sekretar UN Antonio Guterres povodom Međunarodnog dana žena 8. marta.

Guterres je rekao da više od jedne milijarde žena u svijetu nije zakonom zaštićeno od seksualnog nasilja u porodici, da na svjetskom nivou, rodni jaz u zaradama iznosi 23 posto i dostiže i 40 posto u ruralnim područjima, dok se neplaćeni rad koji mnoge žene obavljaju ne prepoznaje.

“Nalazimo se u trenutku od presudnog značaja za prava žena. Više nego ikada ranije, ukazuje se na historijske i sistemske nejednakosti koje su omogućavale represiju i diskriminaciju. Od Latinske Amerike preko Evrope do Azije, na društvenim mrežama, na filmskim setovima, u fabričkim halama, na ulicama, žene pozivaju na trajne promjene i nultu toleranciju prema seksualnim napadima, uznemiravanju, kao i svim oblicima diskriminacije”, kazao je generalni seketar UN.

Prema njegovim riječima, ostvarivanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i djevojčica je posao koji do danas nije dovršen i koji predstavlja najveći izazov našeg svijeta u oblasti ljudskih prava.

Ipak, ocijenio je da su “aktivizam i zagovaranje generacija žena donijeli rezultate” i da “više djevojčica nego ikada ranije pohađa školu”, da “više žena obavlja plaćene poslove i zauzima visoke pozicije u privatnom sektoru, akademskoj sferi, politici i međunarodnim organizacijama, uključujući UN”.

“Rodna ravnopravnost je utemeljena u bezbrojnim zakonima, a štetne prakse, poput sakaćenja ženskih genitalija i dječijih brakova, u mnogim državama su zabranjene. Međutim, i dalje treba da otklonimo ozbiljne prepreke ako želimo da prevaziđemo historijsku neravnotežu moći koja leži u osnovi diskriminacije i eksploatacije”, rekao je Guterres.

Kako je naveo, čak i tamo gdje zakoni postoje, često se ne poštuju, a žene koje zatraže pravnu zaštitu često nailaze na sumnju, osudu i omalovažavanje.

“Danas znamo da su seksualno uznemiravanje i zlostavljanje bili sveprisutni na radnom mjestu, u javnom prostoru i kod kuće, i to u državama koje se ponose svojim rezultatima u oblasti rodne ravnopravnosti”, rekao je Guterres i istakao da je “u potpunosti posvećen načelu nulte tolerancije prema seksualnom uznemiravanju”.

On je rekao da UN treba da budu primjer cijelom svijetu, ali da je “svjestan da nije uvijek bilo tako” i dodao da je od stupanja na funkciju 2017. godine pokrenuo promjene u sjedištu UN, u mirovnim misijama, kao i u kancelarijama te organizacije u cijelom svijetu.

“Neposredno sarađujemo sa državama širom svijeta na sprječavanju i rješavanju problema seksualne eksploatacije i zlostavljanja od strane pripadnika mirovnih misija, kao i na pružanju podrške žrtvama”, izjavio je Antonio Guterres.

Kazao je i da je osnaživanje žena u centru Agende održivog razvoja do 2030. godine, a da napredak u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja podrazumjeva napredak za sve žene, gdje god da žive.

Guterres je rekao da će inicijativa Spotlight, pokrenuta sa Evropskom unijom, usmjeriti sredstva u iskorenjivanje nasilja nad ženama i djevojčicama, što je, kako je naveo, preduslov za ravnopravnost i osnaživanje.

“Da budem jasan to nije usluga ženama. Rodna ravnopravnost je pitanje ljudskih prava, ali je ujedno i u interesu svih nas: muškaraca i dječaka, žena i djevojčica. Rodna neravnopravnost i diskriminacija žena škode svima nama. Imamo obilje dokaza da ulaganje u žene predstavlja najdjelotvorniji put ka prosperitetu zajednica, preduzeća, pa čak i država. Zahvaljujući učešću žena, mirovni ugovori postaju čvršći, društva vitalnija, a privreda zdravija”, izjavio je on.

Generalni sekretar UN je rekao da je “u ovom suštinski važnom trenutku za prava žena, vrijeme da muškarci stanu uz žene, da ih saslušaju i da uče od njih” i dodao da su “transparentnost i odgovornost neophodne da bi žene u potpunosti ostvarile svoj potencijal i povele ka boljitku sve nas”.

 

NV / Beta

Na vrh