Dijaspora #bhdijaspora>>

Hadžikadić zatražio direktan izbor najmanje tri predstavnika dijaspore u Parlament BiH

16. Feb 2018. | 17:52 | NV
mirsad hadzikadic(1)

Nezavisni kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Mirsad Hadžikadić zatražio je izjednačavanje prava glasača iz dijaspore i glasača u Bosni i Hercegovini, odnosno da svi podjednako polažu prava da biraju i da budu birani na izborima u Bosni i Hercegovini.

Hadžikadić je zatražio da se prilikom izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u novi zakon uvrsti uvođenje posebne izborne jedinice za dijasporu i formiranje posebne kandidatske liste za tu jedinicu; opciju kandidiranja i direktnog izbora najmanje tri predstavnika dijaspore u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH; potpuno ukidanje postojeće procedure registracije glasača iz dijaspore i izjednačavanje procedure registracije birača u zemlji i inostranstvu; uvođenje – u skladu sa preporuka Vijeća Europe o elektronskom glasanju – mogućnosti online glasanja glasača iz inostranstva i osiguravanje praćenja, kontrole i potpune transparentnosti tog procesa, uz punu zaštitu ličnih podataka glasača.

“Jasno je da su državljani BiH s pravom glasa koji trenutno žive van granica naše zemlje diskriminirani u odnosu na glasače u BiH kada je u pitanju pristup pravu da biraju i budu birani na izborima u BiH. Ta situacija hitno se mora promijeniti jer svi građani Bosne i Hercegovine treba da imaju podjednak  zagarantovan pristup svakom pravu, bez ozbira gdje trenutno žive”, rekao je Hadžikadić.

Hadžikadić je nazavisni kandidat za člana Predsjedništva BiH. Rođen je u Banja Luci. Danas je profesor na univerzitetu u SAD. Predsjednik je Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti, gdje je voditelj tehničke sekcije. Jedan je od pokretača Društva za napredne tehnologije u Sarajevu.

 

NV / NAP

Na vrh