Magazin>>

Hiljade milijardi insekata migrira svake godine

25. Dec 2016. | 09:33 | NV
insekti

Britanski naučnici su po prvi put izmjerili godišnje kretanje insekata koji migriraju leteći i nošeni vjetrom. Po njihovom posmatranju čiji je rezultat objavljen u časopisu Science, jedinki tih insekata ima oko 3.500 milijardi i teške su ukupno 3.200 tona.

“Ako se gustina insekata posmatrana na jugu Velike Britanije ekstrapolira u vazdušni prostor kontinenta, migracija insekata na velikim visinama može predstavljati najveće godišnje kretanje kopnenih životinja, uporedivo s najvećim migracijama okeanskih životinja”, objasnio je Jason Chapman iz Centra Univerziteta Exeter za ekologiju i očuvanje, u Cornwallu.

On je jedan od autora studije sprovedene pomoću radara i druge tehnike, uz uzimanje uzoraka tokom više od deset godina.

Ti ogromni oblaci insekata po masi su više od sedam puta veći nego jata sa ukupno 30 miliona ptica koje svake godine napuste Veliku Britaniju tokom migracije ka Africi.

Polazišta i odredišta insekata nisu utvrđena ovom studijom. Prethodno posmatranje sugeriše, međutim, da mnogi polijeću iz Velike Britanije ili se vraćaju preko La Manche i Sjevernog mora.

Istraživači su primjetili znatne varijacije u tim tokovima, povezane se godišnjim dobima, od masovne migracije ka sjeveru u proljeće, a u jesen ka jugu. Obje su sličnog obima.

“Veliki broj insekata koje smo proučavali ima značajne ekološke funkcije koje su od suštinskog značaja za održavanje zdravlja ekosistema, kao što su polenska oplodnja, uništavanje štetočina na usjevima, čak i obezbjedjivanje hrane za insektivorne ptice i slijepe miševe”, rekao je Gao Hu, s Poljoprivrednog univerziteta Nanjinga u Kini, koji je upravljao analizom radarskih podataka.

“Migracija životinja, naročito insekata, veoma je složeno ponašanje koje se razvija milionima godina i veoma je osjetljivo na klimatske okolnosti”, dodao je on.

“Migracija insekata može tako poslužiti kao pokazatelj globalnih ekoloških uslova”, ukazao je Jason Lim, iz Istraživačkog centra u Rothamstedu u Velikoj Britaniji.

Taj istraživač također objašnjava da “klimatske promjene mogu izazvati smanjenje brojnosti mnogih vrsta insekata i povećavanje brojnosti drugih koji su veoma prilagodljivi i mogu da postanu štetočine na usjevima”.

Ova studija je razmatrala leteće insekte na visini većoj od 150 metara iznad tla, koristeći radare za insekte krupnije od 10 miligrama, a za sitnije su korišteni uzorci uhvaćeni mrežom.

 

 

NV / Beta / foto themes.com

Na vrh