Hrvati ukidaju predmete u školama?

Učenici u Hrvatskoj bi uskoro mogli da sami biraju predmete koje žele da uče, a moguće je i ukidanje sistema predmeta i časova

25. Apr 2015. | 13:38 | S.M
39843


To je za Večernji list rekao Boris Jokić sa Instituta za društvena istraživanja i šef Ekspertske grupe za reformu školskog sistema.

“Velike promjene se predviđaju u razrednoj nastavi, gdje želimo da ukinemo predmetno časovni sistem. Ne može se razviti kreativnost i inicijativnost ako je škola toliko kruta da tačno određenog dana imate tačno određenih 45 minuta nekog predmeta. Krajnje je vrijeme da se otvori prostor, pa ako imate 35 sati muzičke ili likovne kulture, na profesorima je da kažu i osmisle kako će ih organizovati. Možda je to garancija da će ta djeca i zasvirati, učestvovati u smislenom kreativnom procesu, saditi nešto ili raditi rukama. Oni bi trebalo da se za 15 godina razviju u neke slobodnije, kreativnije ljude od nas“, navodi Jokić.

On je naveo da se planira uvođenje učenja na radnom mjestu u sve oblike strukovnog obrazovanja.

“Ono se mora približiti svijetu rada. Druga velika novina je upis u sektor, a ne u pojedino zanimanje. Njihovi izbori zanimanja će biti informisaniji, dobili bi temelje unutar pojedinog sektora koji će im omogućiti lakši prelazak iz zanimanja u zanimanje“, ističe Jokić.

Također, moguće su promjene i u srednjim školama općeg tipa.

“Predviđene su promjene u gimnazijama, da učenici u 3. i 4. razredu sami biraju predmete i sadržaje koji su u skladu sa njihovim željama. Time želimo da omogućimo razvijanje interesa djece i dublje usvajanje određenih sadržaja, kako bi visokoškolska zajednica dobila pripremljenije studente“, kaže Jokić.

Prema njegovim riječima, još nije moguće da osnovne škole dobiju još jednu godinu trajanja.

“Političari pogrešno najavljuju da će osnovna škola od 2018. godine trajati devet godina, za to je potrebno desetak godina pripreme“, zaključio je Jokić.

Na vrh