HS BiH: U Domu naroda mora biti po jedan predstavnik svakog naroda iz svakog kantona

23. Feb 2018. | 20:44 | NV
skopljakovic(2)

Hrvatska stranka BiH se protivi bilo kakvim političkim nagodbama koje dovode u pitanje ustavne odredbe i u slučaju da Izborna komisija BiH, ili bilo ko drugi donese pravila kojim bi se derogirala ova odredba Ustava FBiH pokrenut će ocjenu njihove ustavnosti i osporiti leganost izbora na temelju protustavnih pravila.

“Nikakvim propisom bilo kojeg tijela vlasti, nikakvim izbornim pravilima koje bi donijela Izborna komisija BiH, niti Izbornim zakonom BiH ne može se promijeniti odredba stava 3., Ustava FBiH koja glasi: ” U Domu naroda bit će najmanje jedan Bošnjak, jedan Hrvat i jedan Srbin iz svakog kantona koji imaju najmanje jednog takvog zastupnika u svom zakonodavnom tijelu”.

“Niko drugi osim Ustavnog suda BiH ne može davati tumačenja ove,inače, vrlo jasne ustavne odredbe”, smatraju u HS-u.

 

NV / NAP

Na vrh