Idejni elaborat za osnivanje Odjeljenja za forenzičku psihijatriju u okviru JU Psihijatrijska bolnica KS

21. Dec 2016. | 20:42 | NV
DSC_0330

Idejni elaborat za osnivanje Odjeljenja za forenzičku psihijatriju u okviru Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo predstavljen je danas u sali Hotela „Bosnia“. Sa cjelokupnim sadržajem izrađenog elaborata predstavnike svih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti koji su prepoznali stvarnu potrebu za što hitnije stručno organizovanje ustanove za pružanje ove vrste medicinskog tretmana upoznao je njegog autor arhitekta Faruk Kapidžić. Kao predstavnici Kantona Sarajevo koji je zainteresiran za realizaciju ovog kapitalnog, ali u isto vrijeme humanog projekta prezentaciji su prisustvovali zastupnik u Skupštini KS Kemal Ademović, te ministri zdravstva i pravde i uprave Zilha Ademaj i Mario Nenadić.

U uvodnom obraćanju direktor JU Psihijatrijska bolnica KS Mehmed Ahmić je istakao da u Federaciji BiH ne postoji niti jedan odjel na kojem bi se provodila mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja, zbog čega se ovi bolesnici tretiraju kao „obični“ osuđenici, čime se po svim međunarodnim propisima koji tretiraju ovu oblast drastično krše njihova elementarna ljudska prava, kao i prava svih drugih koji su u stalnom i neposrednom kontaku s njima.

„Organizacijom ovog odjeljenja naša bi se ustanova bavila profesionalnim tretmanom forenzičkih slučajeva. Provodilo bi se liječenje i tretman pacijenata kojima je sud odredio mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja, ambulantno praćenje pacijenata kojima je sud izrekao mjeru ‘liječenja na slobodi’, sva sudsko-psihijatrijska vještačenja za potrebe sudova i tužilaštava, kao i kontinuirane praktične edukacije novih generacija kadrova iz forenzičke psihijatrije koje su predviđene programima specijalizacije i subspecijalizacije iz psihijatrije“, naveo je direktor Ahmić.

Dodao je kako su već osigurali podršku Ombudsmana za ljudska prava, Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja – CPT komiteta te Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlade KS i njenih resornih ministarstava zdravstva te pravde i uprave, kao i Općine Centar na čijoj su teritoriji i smješteni.

Ministar Nenadić govorio je o podijeljenoj nadležnosti forenzičke psihijatrije u BiH. Ovu priliku je iskoristio i da prenese određene informacije iz prakse domaćih i stranih sudova.

 

Nenadić: Ne postoje uvjeti za brigu o neuračunljivim osobama

„Moje izlaganje će biti posebno posvećeno upravo presudama koje donose sudovi u BiH i Federaciji BiH u odnosu na Kazneni zakon. Prilikom određivanja kazni zatvora u našoj zemlji ne postoje uvjeti da se vodi računa o obvezi zaštite osoba koje su u vrijeme izvršenja kaznenog djela bile smanjeno neuračunljive zbog čega im se izriče kazna obaveznog psihijatrijskog liječenja i smještaj u odgovarajućoj medicinskoj ustanovi. Ali pošto takvih ustanova u BiH nema, ove osobe se smještaju u postojeće zatvore u zasebne odjele, što je već rezultiralo tužbama pred Evopskim sudom za ljudska prava. Ovaj sud je već donio nekoliko presuda u slučaju bh. državljana prema kojima su nadležni bh. organi dužni platiti visoke kazne, pri čemu samo u dva slučaja one iznose preko 40.000 eura sa pripadajućim kamatama“, naglasio je ministar Nenadić.

Tokom prezentacije je istaknuto i da bi uspostavljanjem ovog odjeljenja bili smanjeni rashodi odnosno značajna novčana sredstva za tretman forenzičkih pacijenata koja se danas troše u nekim ustanovama iz našeg okruženja. Ulaganjem u izgradnju savremenog objekta površine 3.095 m² sa 51 ležajem i 4.900 m² otvorenog prostora za ovu namjenu ovi troškovi bi bili smanjeni na razumnu mjeru, a u isto vrijeme bi se osiguralo upošljavanje većeg broja medicinskog kadra koji se trenutno nalazi na evidencijama službi za zapošljavanje.

Prema procjenama priređivača elaborata, potrebna sredstva za realizaciju ovog projekta je 6.215.000 KM.

 

Ademaj: Utvrditi nadležnost

Ministrica Ademaj je iskazala zadovoljstvo sadržajem prezentovanog elaborata te naglasila kako će u ovom slučaju najzahtjevniji dio posla biti utvrđivanje nadležnosti Psihijatrijske bolnice u ovoj oblasti.

„Kada je riječ o onome što slijedi nakon ovoga, Ministarstvo zdravstva, Vlada i Skupština KS morat će u narednom periodu izmijeniti Statut vaše ustanove i dopuniti ga sa ovom vrstom djelatnosti. Što se tiče potrebnih novčanih sredstava, koja i nisu tako visoka, u budžetu za narednu godinu nisu planirana sredstva za realizaciju ovog projekta, ali ne isključujemo mogućnost njegovog eventualnog rebalansa, kao i izdvajanja dijela sredstava iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kroz sistem redovnog finansiranja Psihijatrijske bolnice, dijelom iz troškova amortizacije ili dijelom i iz nekih kreditnih sedstava“, kazala je ministrica Ademaj. Dodala je kako daje podršku za realizaciju jednog ovakvog projekta.

 

NV

Na vrh