Inicijativa za osnivanje odjela za forenzičku psihijatriju pri Psihijatrijskoj bolnici Jagomir

23. Nov 2016. | 19:02 | NV
1 foto

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je danas sastanak sa predstavnicima Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo Jagomir, koje je predvodio direktor Muhamed Ahmić.

Povod  održavanja sastanka je osnivanje odjela za forenzičku psihijatriju pri ovoj ustanovi.

Direktor Ahmić je upoznao ministra Nenadića o razlozima pokretanja ove inicijative,  konsultacijama koje su tim povodom do sada obavljene sa predstavnicima državnih, federalnih i kantonalnih  resornih institucija, ali i o neophodnom budžetu za realizaciju ovog važnog projekta.

Ministar Nenadić je naglasio da se radi o važnom pitanju za Kanton Sarajevo, a ovom prilikom  je naveo i stavove evropskih institucija i ombudsmena BiH o tome. Najavio je i da će u okviru svojih nadležnosti pružiti punu podršku  implementaciji projekta.

Gostima je pojasnio proceduru pokretanja inicijative za formiranje ovog odjela u Psihijatrijskoj bolnici, te proceduru iniciranja budžeta za tu namjenu. Kako je naveo, inicijative će biti razmatrane po redovnoj proceduri nakon što  stignu u urede premijera, ministrice zdravstva, ministra pravde i uprave i ministra finansija Kantona Sarajevo.

 

NV

Na vrh