Ivanić u posjeti Afganistanu

25. Nov 2016. | 20:46 | NV
Ivanić Ghani 3

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Mladen Ivanić razgovarao u Kabulu s predsjednikom Islamske Republike Afganistan Ashrafom Ghanijem

Predsjedavajući Ivanić i predsjednik Ghani zajednički su konstatovali da je uloga međunarodne zajednice u smirivanju sukoba veoma velika, ali da je za izgradnju trajnog i stabilnog mira najveća odgovornost na domaćim političarima.

Predsjedavajući PBiH Ivanić podijelio je s afganistanskim predsjednikom iskustva u poslijeratnoj stabilizaciji prilika u BiH. Naglasio je da BiH može da posluži kao primjer zemlјe koja je uspjela da za relativno kratak period poslije rata u potpunosti stabilizuje situaciju i da je BiH danas zemlјa u kojoj vlada mir.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH informisao je afganistanskog predsjednika o ulozi kontingenta Oružanih snaga BiH, angažovanih u operaciji podrške miru „Odlučna podrška“ u Afganistanu. Rekao je da postoji mogućnost da u narednom periodu, osim 55 pripadnika kontingenta OSBiH, u operaciji podrške miru u Afganistanu bude angažovano i još deset pripadnika vojne policije.

Predsjednik Afganistana informisao je predsjedavajućeg Ivanića o stanju sigurnosti u ovoj zemlјi, naglasivši da je sigurnost danas daleko bolјa nego u proteklom periodu.

Sagovornici su konstatovali da su, zbog zajedničkog interesa za izgradnju mira i stabilizaciju prilika na međunarodnom planu, potrebni češći sastanci lidera dviju zemalјa.

Osim predsjedavajućeg dr. Ivanića, razgovoru s predsjednikom Afganistana prisustvovali su i savjetnik hrvatskog člana Predsjedništva BiH Igor Planinić, savjetnik bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Selmo Cikotić i savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Zoran Đerić.

U delegaciji BiH koja od danas boravi u Afganistanu nalaze se i zamjenik ministra odbrane BiH Sead Jusić i načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general-pukovnik Anto Jeleč.

Tokom posjete, predsjedavajući Ivanić i delegacija BiH posjetit će pripadnike Oružanih snaga BiH angažovane u operaciji podrške miru „Odlučna podrška“ u Afganistanu. Razgovarat će i s komandantom misije „Odlučna podrška“, te s drugim vojnim i civilnim predstavnicima u Afganistanu.

 

NV

Na vrh