Izmjene Krivičnog zakona: Napad na novinare tretirati kao napad na službeno lice

15. Jan 2018. | 16:52 | NV
para patria3

Na sjednici Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Herecegovine (PSBiH) usvojen je Izvještaj o radu Zajedničke komisije za 2017. godinu i Plan rada Zajedničke komisije za 2018. godinu.

K znanju je primljena Informacija sa Okruglog stola o otvorenim pitanjima iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o temi „Informaciono društvo i mediji“, koji je održan 11. oktobra 2017. godine u Neumu. Uz ovu Informaciju usvojeni su i zaključci i preporuke, koje će Zajednička komisija za evropske integracije PSBiH uputiti domovima u dalju parlamentarnu proceduru.

U usvojenim zaključcima i preporukama, Zajednička komisija, uvažavajući preporuke Institucije ombudsmana BiH u Specijalnom izvještaju o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u BiH, predlaže domovima PSBiH da usvoje zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži da u roku ne dužem od tri mjeseca izradi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH u kome bi se napadi na novinare tretirali kao napadi na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Zajednička komisija predlaže domovima PSBiH da usvoje zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži da ubrza proceduru donošenja Zakona o transparentnosti vlasništva nad medijima u BiH, čije bi odredbe obuhvatile sve medije u BiH, uključujući i one koji su dostupni isključivo putem interneta (online mediji).

Zajednička komisija predlaže domovima PSBiH da usvoje zaključak koji se od Savjeta ministara BiH traži da, u saradnji sa Regulatornom agencijom za komunikacije, zakonski reguliše pitanje oglašavanja u medijima.

Takođe, Zajednička komisija predlaže domovima PSBiH da usvoje i zaključak kojim se od nadležnih policijskih i pravosudnih organa na svim nivoima vlasti u BiH traži da drastično pooštre zakonom predviđene sankcije za širenje govora mržnje i nacionalne, vjerske i rasne netrpeljivosti u elektronskim, pisanim i onlajn medijima. Zajednička komisija predložila je domovima PSBiH da usvoje zaključak kojim se od Savjeta ministara BiH traži da značajno ubrza i okonča proces digitalizacije u BiH.

Na današnjoj sjednici Zajednička komisija za evropske integracije PSBiH nije primila k znanju Informaciju o napretku u procesu ispunjavanja uslova Bosne i Hercegovine na evropskom putu.

 

NV / NAP

Na vrh